Den första helt fossilfria skivan för möbler har sett dagens ljus

Den första helt fossilfria skivan för möbler har sett dagens ljus

Publicerat 3 februari, 2022

Strävan mot att utveckla helt fossilfria lösningar är stor. Det är dock få som lyckats gå hela vägen – att helt bli fossilfria. Oftast behövs bestryknings- eller bindemedel som inte till fullo uppnår målen. Men nu finns den första nya möbelskivan helt utan fossila ämnen, till stor del tack vare bindemedel av lignin.

Genom ett samarbete mellan Stora Enso och finska plywood-tillverkaren Koskisen finns nu den biobaserade möbelskivan speciellt framtagen för möbeltillverkning.

Den nya lösningen är ett steg framåt mot en mer hållbar utveckling. Det är samtidigt första gången som ett företag använder Stora Ensos biobaserade bindemedel NeoLigno. Bindemedlet är tillverkat av lignin från träd, med andra ord helt biobaserat.

– Stora Enso har förädlat lignin kommersiellt sedan 2015. NeoLigno® är vårt första egna bindemedel som ersätter fossilbaserade lim, säger Lauri Lehtonen, innovationschef för Stora Ensos division Biomaterials.

Inga skadliga ämnen

Den nya möbelskivan är ett steg mot att minska potentiellt skadliga kemikalier i våra hem. För även om de inte är synliga för blotta ögat, finns det kemikalier i möbler, innerväggar och isolering. Genom att ersätta dessa minskar risken att negativt påverka hälsan hos personer som arbetar med produkterna eller som lever med dem i sitt hem.

Skivan för möbler har fått namnet The Zero Furniture Board och kommer att finnas kommersiellt tillgänglig i höst.