Test- och utvecklingsanläggning

Tryggare utveckling av ligninprodukter

LignoCity är en öppen plats för utveckling av idéer och produkter, en så kallad testbädd. Med andra ord – en plats för test av nya saker. Det kan handla om ett nytt material, en ny produkt, ny tjänst eller process, i detta fall med koppling till lignin.

Genom att ta hjälp av LignoCity skapar man goda förutsättningar för en tryggare utveckling av ligninprodukter. För i en utvecklingsmiljö kan det nya testas i mindre steg, som sedan kan skalas upp i verkliga, men kontrollerbara former, innan en kommersiell lansering.

Nära skogsindustrin

LignoCity ligger söder om Kristinehamn och är granne med papper- och massabruket Nordic Paper. Det är de som försörjer LignoCity med råmaterial.

Vi har ett nära samarbete med den värmländska skogsindustrin som har en stark global närvaro och många förgreningar ut i världen.

Geografiskt sett ligger LignoCity så gott som mitt i mellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Industrigolv och kompetens

LignoCity är bemannat av kompetent personal som hjälper till att utveckla ligninprodukter. På plats finn även resurser i form av teknisk utrustning och industrigolv.

Utöver det samverkar LignoCity med flera företag inom bland annat forskning, innovations- och företagsutveckling som kan stötta med kompetens och andra resurser. Genom LignoCity finns en världsunik möjlighet till utveckling av miljövänliga produkter av lignin.