hero background

Skapa hållbara produkter av lignin

Lignin är ett råmaterial från skogen som kan ersätta den fossila oljan i många olika produkter. Det gör lignin till en viktig resurs i utvecklingen av framtidens hållbara lösningar. Som den enda öppna test- och utvecklingsanläggningen i världen, välkomnar LignoCity företag och idébärare som vill utforska möjligheterna.

Ta en rundtur i LignoCity

Lär dig mer om lignin och upptäck alla möjligheter som LignoCity erbjuder tillsammans med RISE - Research Institutes of Sweden. Vill du få en kort introduktion till lignin börjar du i Skogen. Vill du direkt se fabriken och lokalerna börjar du i Fabriken.