Projekt

Projekt

LignoCity drivs och ägs av RISE, Research Institutes of Sweden. I arbetet för att utveckla anläggningen och sprida kännedom om möjligheterna med lignin drivs testbädden även av projekt. 

Lignin For Future (2023-2025)

Projektet Lignin For Future vill öka möjligheterna för innovativa SMF inom bioekonomi att växa och genomföra sina idéer, gärna kopplat till råvaran lignin. Erbjudandet ökar tack vare en investering av en tork för biomassa, främst lignin och ett utvecklat samarbete i innovationsstödssystemet kopplat till LignoCity.

Genom samarbeten som involverar flera parter har projektet en bred kompetens i att stötta målgruppen till framgång, tillväxt, marknad och nyetableringar.

Projektets mål är att få innovativa startup-företag till regionen och genom ny forskning och innovation bidra till utvecklad konkurrenskraft hos, samt expansion av, SMF i norra MellanSverige. Så stärks företagens kompetens, entreprenörskap och förmåga att genomföra klimatomställningen.

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province, Sting Bioeconomy, och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn)

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer

 

LignInnovation (2021-2022)

För att främja utvecklingen, användningen och innovationer kopplade till skogsmaterialet lignin, arbetade LignInnovation för att nå ut internationellt och fånga upp så många idébärare som möjligt för att stötta dem med produktutveckling kopplat till lignin. En stor vikt läggs på digitalisering för att nå ut.

Projektet LignInnovation arbetade också för att få fler idébärare att hitta till LignoCity för att utveckla sina idéer, bygga pilotanläggning och på sikt utveckla sin verksamhet. Projektet ska demonstrera Värmland och LignoCity som den attraktiva plats för utveckling av innovationer som den är.

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn) och Region Värmland.

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer, genom Tillväxtverket, Region Värmland och Nordic Paper.

 

LignoCity 2.0 (2018-2020)

Projektet fokuserade på utveckling av och kring en existerande svensk testbädd inom miljöteknikområdet – LignoCity. Testbädden är en världsunik plattform som överbryggar från forskning till kommersialisering av hållbara processer och produkter, med specifikt fokus på lignin från skog och mark som råvara. Genom att erbjuda en snabb väg från idé till kommersialisering (förenklar och effektiviserar möjligheterna att prova hypoteser) förbättrar LignoCity möjligheterna att ställa om till en resurs- och kostnadseffektiv produktion av olika biomaterial, biokemikalier och biodrivmedel. Genom testbädden möjliggör vi (initierar, underlättar, stödjer och påskyndar vi) utvecklingen av ligninets olika värdekedjor, vilket idag är outvecklade möjligheter med stor potential.

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province, Karlstads universitet, Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn) och Region Värmland.

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer, genom Tillväxtverket, Region Värmland och Nordic Paper.

 

LignoCity (2015-2017)

LignoCity startade som en öppen testbädd för företag som vill utvärdera och verifiera nya förädlingskoncept för lignin. Hjärtat i LignoCity är RISE LignoDemo, en demonstrationsfabrik för ligninseparation i anslutning till Nordic Paper ́s massafabrik. Produktionskapaciteten är max ca 6-8 kton lignin/år. Här kan företag utveckla och skala upp teknik som separerar och/eller förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material.

Testbädden involverar industri- och samhällsaktörer, däribland lokala aktörer såsom t ex Nordic Paper, RenFuel AB, Paper Province, Karlstads Universitet och Kristinehamns kommun.

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province, Karlstads universitet, Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn) och Region Värmland.

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer, genom Tillväxtverket, Region Värmland och Nordic Paper.