Nätverk

Stora möjligheter i stort nätverk

 

LignoCity har en direkt koppling till näringslivet genom RISE, Research Institutes of Sweden, stora kontaktnät och interna kompetens. RISE har allt från projektledare till forskare inom ligninområdet. I och med samarbetet med fler aktörer vidgas kontaktnätet ytterligare.

 

Klustret Paper Province är knutet till testbädden och kan erbjuda hjälp. De är stora inom skoglig bioekonomi och har över hundra medlemsföretag kopplade till branschen samt samarbete med många fler. Förutom det stora kontaktnätet som till exempel kan ge tillgång till nödvändiga resurser så som kompetens, utrustning och industrigolv. Genom Paper Province kan du även ta del av Industry Entry support som fungerar som en dörröppnare till industrin.

 

Närsam eller Kristinehamns näringslivssamverkan, är också starkt knutet till LignoCity. De arbetar för att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv och kan erbjuda hjälp inom nyföretagande, etableringar och innovation.

 

 

 

 

 

Som start-up kan LignoCity även erbjuda hjälp tillsammans med Sting Bioeconomy. De ger vägledning, hjälp till finansiering och rekrytering, tillgång till nätverk och marknadsföring, kontorsplats och startup-program.

Nordic Paper

Afry

Lixea

Swedish Exergy