Nätverk

Stora möjligheter i stort nätverk

 

LignoCity har en direkt koppling till näringslivet genom RISE, Research Institutes of Sweden, stora kontaktnät och interna kompetens. RISE har allt från projektledare till forskare inom ligninområdet. I och med samarbetet med fler aktörer vidgas kontaktnätet ytterligare.

 

Klustret Paper Province är knutet till testbädden och kan erbjuda hjälp. De är stora inom skoglig bioekonomi och har över hundra medlemsföretag kopplade till branschen samt samarbete med många fler. Förutom det stora kontaktnätet som till exempel kan ge tillgång till nödvändiga resurser så som kompetens, utrustning och industrigolv. Genom Paper Province kan du även ta del av Industry Entry support som fungerar som en dörröppnare till industrin.

 

Närsam eller Kristinehamns näringslivssamverkan, är också starkt knutet till LignoCity. De arbetar för att stödja, stimulera och utveckla Kristinehamns näringsliv och kan erbjuda hjälp inom nyföretagande, etableringar och innovation.

 

Region Värmland arbetar tillsammans med länets aktörer för att stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Detta gör regionen till exempel genom att främja en framväxande bioekonomi.

 

Som start-up kan LignoCity även erbjuda hjälp tillsammans med Sting Bioeconomy. De ger vägledning, hjälp till finansiering och rekrytering, tillgång till nätverk och marknadsföring, kontorsplats och startup-program.

 

Nordic Paper har fem pappersbruk, belägna i Bäckhammar, Åmotfors och Säffle i Sverige, Greåker i Norge samt Québec i Kanada. Samtliga bruk producerar papper och i Bäckhammar producerar företaget även egen massa.

 

AFRY erbjuder tjänster som omfattar hela den biobaserade värdekedjan, från utvärdering av nya produkter till analyser av tillgången på biomassa och bedömningar av teknisk genomförbarhet, till att ta en investering från konceptstadiet till fullskalig kommersiell produktion.

Lixea är ett Londonbaserat företag som har utvecklat en process för att utvinna biomaterial så som cellulosa och lignin med hjälp av saltlösning. Tekniken gör att mer biomassa kan utvinnas som i sin tur bidrar till lägre användning av fossila material. Lixea har sedan maj 2022 en pilotutrustning för separering av biomassa i LignoCitys lokaler.

 

I april 2023 flyttade det Göteborgsbaserade företaget Swedish Exergy in hos LignoCity i Bäckhammar. En mindre pilot-ångtork sätts upp för att ge kunder möjlighet till torkning av olika material i mindre skala och för att testa hur ångan i torken har för påverkan på produkten samt vad som kan fungera att skala upp.