Robert Gustavsson

Projektledare, Platsavsvarig

RISE

robert.gustavsson@ri.se

076 876 70 98

Maria Ölmhult

Projektledare

RISE

maria.olmhult@ri.se

076-876 70 05

Daniel Stenborg

Daniel Stenborg

Innovationsledare

Närsam, Kristinehamns kommun

daniel.stenborg@naringslivssamverkan.se

0550-858 14

Maria Natonska

Projektledare

Paper Province

m.natonska@paperprovince.com

076 803 08 03

Malin Hildén

Kommunikatör

Paper Province

m.hilden@paperprovince.com

0702-19 08 98

Stefan Andersson

Projektledare

RISE

stefan.andersson@ri.se

076 876 70 95

Ewellyn Capanema

Forskare inom lignin

RISE

ewellyn.capanema@ri.se

010-228 45 96