Produktutveckling

Utveckla din idé med hjälp av våra forskare

Genom RISE – det svenska forskningsinstitutet, har LignoCity tillgång till både forskare och aktuell forskning – så har du en idé som du vill testa, utveckla eller förverkliga kan våra forskare hjälpa till!

I videoklippen nedan ges en inblick i delar av den ligninforskning som bedrivs hos RISE. Kontaktuppgifter till forskarna finns längst ner på sidan.

Ewellyn Capanema

Forskare

Bioeconomy, Biorefinery & Energy

Ewellyn.capanema@ri.se

076 876 73 09

Ewellyn Capanemais är expert på ligninapplikationer som biobaserad plast och andra nya material.

Peter Rättö

Vetenskaplig rådgivare

RISE

peter.ratto@ri.se

076 876 74 63

Peter Rättö bidriver bland annat forskning för att ersätta fossilbaserad plast i livsmedelsförpackningar.

Omid Hosseinaei

Forskare

RISE

omid.hosseinaei@ri.se

046 76 876 72 28

Omid Hosseinaeis forskning fokuserar på att utveckla hållbara polymerer och kol för kompositer samt energirelaterade applikationer för energilagring.