LignoBoost-metoden

LIGNOBOOST

På LignoCity finns teknik för att separera lignin och kunskap för att förädla det genom olika processer. Testbädden etablerades redan 2006 av Innventia för att demonstrera LignoBoost-processen som ägs av Valmet.

LignoBoost är en processteknik som utvinner högkvalitativt lignin ur svartlut, som är en biprodukt från trä vid framställning av sulfatmassa.

Att separera lignin från massaproduktionen vid pappers- och massabruk innebär inte bara att ligninet kan användas till bättre saker än att eldas upp för att skapa energi till bruken. Det innebär också att bruken kan öka kapaciteten i sodapannan. Om 25 procent av ligninet tas bort kan nämligen massaproduktionen ökas med 20–25 procent.

LignoBoost-processen ägs av Valmet och bygger i grunden på ett forskningssamarbete mellan Innventia och Chalmers som startade 1996.

Hos LignoCity finns även en mobil separationsanläggning som kan transporteras ut i världen.