Lignin

Lignin är en klimatsmart guldgruva

Enkelt beskrivet är lignin naturens egna klister. Det finns i alla växters cellväggar och är det som binder dess fibrer och ger styrka. Ju mer lignin desto starkare blir växten.

Man kan beskriva lignin som en klimatsmart guldgruva i utvecklingen av framtida fossilfria produkter. Skogsråvaran går till exempel att använda vid produktion av plast, drivmedel, asfalt, batterier, kolfiber, i bygg- och konstruktionsmaterial samt som brand- och UV-skydd.

Än så länge är lignin en underutnyttjad råvara men fler och fler får upp ögonen för det. Som exempel pågår det just nu projekt där man använder lignin som bindemedel i flera av våra svenska asfaltsvägar.

Tack vare skogsråvaran kan användningen av olja och kol minska i framtiden.

Maximal användning av trädet

Mest lignin hittar vi träd som består av 20–30 procent av det. Det är det som gör att de kan växa och bli över hundra meter höga.

Som det ser ut idag är lignin en biprodukt vid papper- och massaproduktionen. Bruken separerar det som en del av svartluten från cellulosan och eldar upp det för att skapa ånga som i sin tur blir till grön energi. Det kommer på så vis till användning. Men högst värde får det när man utvinner det för att skapa smarta och hållbara produkter. Och det är just det vi arbetar för att göra, så ta reda på hur vi kan hjälpa dig.