Denna webbplats innehåller cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet när du besöker en webbplats. Cookien tillåter webbplatsen att känna igen din enhet och komma ihåg om du har besökt webbplatsen tidigare. Cookies används till att ge dig som besökare en bättre upplevelse av webbplatsen och för att ge dig tillgång till olika funktioner.

I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och LignoCity använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster.

Så kan du undvika coockies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk. Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten.

För att få reda på mer om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har placerats på din enhet och hur du kan hantera och ta bort dem, besök http://www.allaboutcookies.org eller http://www.minacookies.se.

LignoCity cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din onlineupplevelse. Cookies hjälper oss samla in information om hur besökare använder och rör sig på vår webbplats. De hjälper oss också att kunna föra statistik över antalet besökare.

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbplatser för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med en person. Vi använder alltid cookieinformation på ett ansvarsfullt sätt. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra din onlineupplevelse av Paper Province. Cookies hjälper vår webbplats att fungera bättre och mer effektivt.

Tredjepartscookies
• Tredjepartscookies kan komma från partners som tillhandahåller funktionella webbverktyg för vår webbplats eller andra webbplatser där vi annonserar och från sociala nätverk.
• Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på den webbplats användaren har anropat. Annonserna i sin tur hämtas då från en extern webbplats.
• Tredjepartscookies sätts också av webbanalys- och trafikmätningsleverantörer som webbplatsen anlitar för att låta oberoende företag mäta och utvärdera besökarna. Mätningarna används för att kunna validera webbplatsens uppgifter till annonsörerna på antalet besökare, storleken på trafik, nådda målgrupper och kampanjutfall.

Exempel på tredjepartscookies:
• Delning via sociala nätverk: Om du delar innehåll från vår webbplats i sociala nätverk, t.ex. Facebook och Twitter, så kan du komma att få cookies från dessa webbplatser.
• Annonsering: Från tid till annan annonserar vi på andra webbplatser. Dessa annonser använder tredjepartscookies för att skräddarsy och visa annonser som är relevanta för dig.

Script
Följande script kan finnas på vår webbplats och eller på våra kampanjsidor.
Google Maps – Används för att kunna bädda in Google Maps-kartor på webbplatsen.
Google Analytics – Används för att samla in information och användningsstatistik avseende vår webbsida. Kakorna kan också användas av Google för att visa mer relevanta annonser i Googles produkter och tjänster.
HotJar – Används för att samla in information och användningsstatistik avseende vår webbsida.

 

Vår dataskyddspolicy

LignoCity (även kallat ”vi” eller ”oss” i följande text) värnar om din personliga integritet och i denna dataskyddspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:
• Vad gör vi med din information?
• Vilken information samlar vi in?
• Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
• Var behandlar vi dina personuppgifter?
• Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
• Dina rättigheter
• Hur är det med cookies och liknande tekniker?
• Kontaktinformation

Enligt dataskyddslagstiftningen får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
• behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”)
• Eller i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

Vad gör vi med din information?

All information används för att tillhandahålla, leverera och förbättra våra tjänster till dig som medlem eller deltagare på event, seminarium eller nätverksträffar. Vi behandlar personuppgifter utifrån nedanstående syften baserat på lagliga grunder:
• bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
• förbättra våra tjänster och utveckla servicen till våra medlemsföretag
• följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagen. Laglig grund är fullgörande av avtal, berättigade intressen och rättslig skyldighet.

Kommunikation med dig

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla relevant information gällande nyheter, omvärldsbevakning samt inbjudningar till seminarier, event och träffar. Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som medlem/kund informerad om våra tjänster samt för att kunna förbättra dessa. I samband med sådan behandling kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer). Kontakten kan ske via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon eller post. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att mejla till malin.hilden@paperprovince.com.

Vilken information samlar vi

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera olika sätt, såsom när du besöker vår hemsida eller registrerar dig till event/seminarier/nätverksträffar eller som prenumerant av våra nyhetsbrev. Informationen kan bestå av följande uppgifter: person- och kontaktinformation (namn, mobiltelefonnummer, e-postadress, organisationstillhörighet, befattning, faktura- och leveransadress). Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter. Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

All personal hos oss har tillgång till den lagrade informationen. Orsaken till detta är att samtliga anställda i någon form bedriver kommunikationsaktiviteter. Utöver detta kan inhyrda, externa, konsulter få tillgång till information, dock får de bara behörighet att se den information som de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

Vad vi inte kommer göra med din data

Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifterna till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna dataskyddspolicy. Vi kan komma att spara vissa uppgifter längre om det behövs för att följa andra lagkrav.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till oss via post. Märk kuvertet ”Dataskydd LignoCity” och skicka till: Paper Province, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss blir rättade om de är felaktiga. Vi är då skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du alltid rätt att vända dig till oss och be att få dina personuppgifter raderade. Vi är skyldiga att radera uppgifterna om 1) uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, 2) behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket, 3) behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, 4) du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, 5) om personuppgifterna har behandlats olagligt, 6) radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Vi kommer att begränsa behandlingen i följande fall: 1) om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och vi behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet. 2) Du invänder mot behandling som vi utför. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och våra berättigade skäl. 3) Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätt att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. inom forskning eller efter en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina rättigheter, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara våra rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt.

Kontakta oss

Du kan ställa dina frågor om vår behandling av personuppgifter genom att mejla vår projektledare.

Ändringar

LignoCity förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-03-07.

Hur är det med cookies och liknande?

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.