Examensarbeten

Ta hjälp av en student

Hur kan lignin användas till din produkt eller innovation? Som företag har du möjlighet att ta hjälp av studenter för att titta närmare på dina funderingar kopplat till lignin och som student får du möjligheten att göra ett intressant examensarbete.

Som företag krävs det endast en liten insats.

Gör ditt examensarbete om lignin

Du som läser på universitet och högskola har möjlighet att göra ditt examensarbete kopplat till lignin. Vi tar gärna emot dina egna idéer och förslag på frågeställningar, men kan också ge förslag på områden som olika aktörer vill ha hjälp med. Det kan till exempel handla om ett start-up företag som vill se över marknaden eller ett företag som vill göra en befintlig produkt ”grön” och behöver hjälp på vägen.

Gör skillnad med ditt exjobb →

Förslag på ämnen för examensarbeten

Genomförda examensarbeten

Robert Gustavsson

Projektledare, Platsansvarig

RISE

robert.gustavsson@ri.se

076 876 70 98