GO – från idé till produkt

Produktutveckling med GO ger snabba resultat

Att gå från en innovativ tanke till faktiskt produkt är normalt sett en spännande utmaning. Det är därför viktigt att ha rätt kompetens, kontakter och tekniska resurser. För att lyckas med detta erbjuder vi GO.

GO är en arbetsmetod utvecklad för att underlätta, snabba på och minimera riskerna och kostnaderna som är förknippade med produktutveckling. GO handlar om att tillgängliggöra internationell spetskompetens, teknik- och industriresurser till mindre företag och innovationsföretag. Vi kan även hjälpa till med ansökningar om finansiering.

GO är ett unikt samarbete mellan industri, akademi, klustret Paper Province, RISE och Region Värmland som erbjuds dig som vill utveckla en produkt, industriell produktion eller industriprocess med koppling till lignin.

Hör av dig till någon av våra projektledare så berättar vi mer.

Kom igång GoAware

Upptäck vilka möjligheter som finns och lär dig mer om vad nya råvaror och teknologier kan göra för dig och din affär.

Här ger vi inspiration och delar med oss av världsledande kunskap och kompetens inom ligninområdet och affärer baserade på gröna värden. LignoCity kan agera bollplank vid de första stegen mot att hitta en väg för att utveckla dina produkter och stärka din affär.

Realisera produkten GoProduct 

GoProduct hjälper dig att förverkliga din första produkt eller industriprocess. Detta med stöd av världsledande teknisk kompetens och industriresurser så som instrument, verkstäder, miljöer och anläggningar – resurser som tidigare endast varit tillgängliga för storföretag.

Utöver den praktiska utrustningen har LignoCity tillgång till en storskalig produktion av lignin.

Du som erbjuds GoProduct tilldelas en personlig guide. En ”dörröppnare” till både nationella och internationella industrinätverk och resurser.

Syftet med Go är att stötta utvecklingen av prototyper, nollserier eller pilotmaskiner.

Skala upp GoScale

Att ta steget till produktion kan vara riskfyllt. Det omfattar maskininvesteringar, byggande av tillverkningsprocesser, certifieringar, rekrytering av tillverkningspersonal och risker i form av eventuella extrakostnader på grund av felbeslut eller driftsproblem. GoScale ger dig förutsättningar att etablera en skalbar produktion till minsta risk och minsta kostnad i små kontrollerbara steg.

Förutom tillgång till den tekniska kompetens och möjligheterna, som ges inom GoProduct, får du tillgång till RISE strukturer för bland annat certifieringar, kontaktnät till ledande R&D-avdelningar och Paper Province – Industry Entrance support, som öppnar dörren till internationella industrinätverk och resurser.

LignoCitys lokalisering, intill Nordic Paper Bäckhammar, ger en smidig tillgång till industriella resurser som ånga, industriavlopp, starkström, mekaniker, el, och automationstjänster på en armlängds avstånd.

Likt GoProduct tilldelas du som erbjuds GoScale en personlig guide.

Katarina Ohlsson

Projektledare

RISE

katarina.ohlsson@ri.se

+46 10 228 45 55

Robert Gustavsson

Projektledare, Platsansvarig

RISE

robert.gustavsson@ri.se

076 876 70 98