LignoCity stöttas med tjugo nya miljoner

LignoCity stöttas med tjugo nya miljoner

Publicerat 20 juni, 2018

Lignin har stor potential. Det kan omvandlas till miljövänliga bränslen, bioplaster och till kolfiber som man kan göra till exempel bilar, flygplan och batterier av.

Nu inleder Paper Province tillsammans med RISE och fyra andra deltagare ett projekt med syfte att utveckla testbädden LignoCity.

I en framtida bioekonomi måste vi utnyttja vår skog optimalt. Lignin, som är en restprodukt från massa- och pappersbruken, är en viktig pusselbit i den processen. Vid testbädden LignoCity på Bäckhammars bruk i Kristinehamns kommun bedrivs forskning och tester av ligninet. Anläggningen är den enda i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning.

Främjar nya affärsmodeller

Det nya projektet handlar om att hitta koldioxidsmarta lösningar kring ligninet och bygga upp nya affärsmodeller.

– Det är ett jättehäftigt projekt. Vi främjar utvecklingen mot en mer koldioxidsnål ekonomi och omställningen till ett biobaserat samhälle, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med tio miljoner. Projektet har en total omslutning på 20 miljoner.

RISE Research Institutes of Sweden är projektägare och förutom Paper Province ingår även Kristinehamns kommun, Region Värmland, Nordic Paper och RenFuel i projektet.

Projektdeltagarna kommer att arbeta med hypoteser för hur små och medelstora företag samt startups kan dra nytta av den här typen av verksamhet. Medel finns avsatta för att kartlägga och hitta nya samarbetspartners som går att knyta till LignoCity.