Nystart för gamla pannhuset i Bäckhammar

Nystart för gamla pannhuset i Bäckhammar

Publicerat 16 oktober, 2023

Den efterlängtade renoveringen av Nordic Papers gamla pannhus vid infarten till LignoCity har nu inletts – den gamla byggnaden kommer att genomgå en omfattande renovering inklusive takreparationer och förbättringar av väggar och fasad. Renoveringen utförs av Boman & Svan enligt ritning av Sweco.

– Renoveringen av pannhuset är en del av våra framtida satsningar inom Lignocity och kommer att rymma både en avluktningsanläggning för lignin och en tork för lignin och annan biomassa, säger Robert Gustavsson, platsansvarig vid LignoCity. Vårt mål är att detta ska bidra till att främja innovation och hållbar utveckling.

Avluktningsanläggningen kommer att användas för att ta processer som tidigare framgångsrikt testats i labbskala vidare till mer storskalig produktion – ett viktigt steg i utvecklingen av luktfria och kommersiellt gångbara ligninprodukter lämpade för användning i inomhusmiljö.

En tork för biomassa kommer att bli granne med avluktningsanläggningen i pannhuset – en investering som förväntas ge förutsättningar att med lignin och annan biomassa nå produkter som exempelvis bioplaster, bitumen för asfalt, fogmassor och energilagringsmaterial.

Det har varit ett medvetet val att fräscha upp och återanvända det gamla pannhuset i stället för att bygga en helt ny struktur, då det är en speciell och pampig byggnad av ett slag som sällan byggs numera. Nordic Paper planerar också att riva ett antal hus som är i dåligt skick i anslutning till pannhuset, och vi ser fram emot att efter årsskiftet 2023/2024 ha en välkomnande entré till området då det renoverade pannhuset kommer att vara det första en besökare ser vid grinden.