Nu produceras ligninbaserade batterier

Nu produceras ligninbaserade batterier

Publicerat 7 september, 2021

Arbetet för att producera träbaserade batterier av lignin till elektriska fordon, konsumentelektronik samt stora energilagringssystem har nu kommit igång. Med hjälp av tio miljoner euro ska Stora Enso utveckla framtidens batterier.

I takt med utvecklingen av ett mer hållbart och fossilfritt samhälle beräknas den globala marknaden för batterier öka tiofaldigt de kommande tio åren. Den ökade efterfrågan på elbilar och hållbara batterier ställer nya krav på batteritillverkare att finna hållbara material för elektrifierade fordon som kan reducera elbilars koldioxidutsläpp.

Idag används fossilbaserat kol i anoderna på laddningsbara batterier. Men genom att omvandla lignin som separerats från trä, till kolbaserat anodmaterial, kan den syntetiska och icke-förnybara grafiten ersättas.

– När vår pilotanläggning nu kör igång produktionen blir Stora Enso en del av en ny värdekedja som kan leverera mer hållbara anodmaterial för batterier. Med Lignode kan vi erbjuda ett biobaserat, konkurrenskraftigt material med hög prestanda som kan ersätta den traditionellt använda grafiten. För att kunna möta efterfrågan från den snabbväxande anodmarknaden utforskar vi nu strategiska samarbeten för att skala upp och skynda på kommersialiseringen i Europa, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials, i ett pressmeddelande.

Läs mer här.