Hallå där Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity

Hallå där Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity

Publicerat 8 november, 2022

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som projektledare och att sprida kunskapen och möjligheterna med lignin som råvara och utveckla bioekonomin.

Vilken koppling har RISE till LignoCity?

RISE äger och driver testanläggningen LignoCity.

Hur kan LignoCity och RISE stötta innovatörer och företag?

På LignoCity finns möjlighet att komma åt ytor där en process eller produktion kan byggas upp för att växa i steget efter labbskala, till pilot och sedan till demo. I nätverket finns det kunskap kring uppskalning och företagsutveckling och utifrån behov hjälper vi startup-företag att ta nästa steg.

Varför ska man välja lignin till sina produkter?

Det är en fossilfri råvara med stor potential att ersätta fossilbaserade material i framtiden.

Om man ska veta en sak om LignoCity vad är det?

Här finns kunskap om lignin!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att kunna bidra till en mer fossilfri, hållbar framtid.

Vad gör du när du inte jobbar?

Då hänger jag i stallet med mina hästar eller på någon idrottsanläggning med mina barn.