Hallå där, Robert Gustavsson, projektledare på RISE och platsansvarig på LignoCity.

Hallå där, Robert Gustavsson, projektledare på RISE och platsansvarig på LignoCity.

Publicerat 28 oktober, 2022

Kan du berätta lite om ditt jobb?

Jag har det interna ansvaret för RISE LignoCity. Jobbet omfattar allt från kontakt med intressenter och kunder till att säkerställa så att vi har en säker anläggning. I projektet LignInnovation, som just nu pågår för att utveckla LignoCity, ligger mitt största fokus på de startup- och små och medelstora företag som vi för dialog med, samt att utveckla pilotytan i LignoCity så att fler företag får möjlighet att skala upp sina idéer här.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att känna att jag bidrar till mer hållbara lösningar som kan hindra de galopperande klimatförändringarna.

Om man ska veta tre saker om lignin, vad tycker du att det är?

Lignin stor potential, men endast en bråkdel används till annat än förbränning för att skapa energi i dag. För det andra kan lignin delvis utgöra råmaterialet i biologiskt nedbrytbara plaster. Och för det tredje har lignin en lukt som inte uppskattas av alla, men just nu byggs en större avluktningsanläggning för lignin i LignoCity, söder om Kristinehamn.

Hur kan LignoCity hjälpa innovatörer och företag?

Vi kan bistå med lignin för prover eller uppskalning. Vi för även samman olika intressenter som gynnas av ett samarbete och erbjuder en pilotyta för de som vill testa sina idéer i en större omfattning.

Hur gör man för att få hjälp av LignoCity?

Då kontaktar du någon av kontaktpersonerna som finns på lignocity.se.

Vad betyder hållbarhet för dig?

Att vi nyttjar de resurser och tillgångar som finns på jorden på ett sätt som gör att de även finns till tillgängliga för människor och djur i framtiden.

Vad gör du när du inte jobbar?

Då sköter jag gärna om min skog. I en snabbt föränderlig värld ger skogen mig ett lugn och ett längre perspektiv. Jag blir stimulerad av att göra åtgärder idag som lägger grunden för nästa generation.