Framtidens hållbara produkter behöver lignin

Framtidens hållbara produkter behöver lignin

Publicerat 30 november, 2022

Lignin är en skogsråvara som kan beskrivas som en guldgruva i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tillgången är stor och lignin kan ge liv åt många hållbara produkter. Med stöd av LignoCity kan innovatörer och företag få hjälp att undersöka möjligheterna med lignin.

Varje år producerar världens massabruk miljontals ton lignin, som är världens mest underutnyttjade källa till förnybart kol. Som det ser ut nu eldar bruken upp så gott som allt för att skapa grön energi. Det kommer på så vis till användning men når inte sin fulla potential.

— Det går att använda lignin till många olika applikationer och produkter. Bland annat till biodrivmedel, bioplaster, lim, elektrodmaterial för batterier och superkondensatorer, bitumen för asfalt, fogmassor samt olika typer av kolfibrer, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity.

Hållbar över tid

För företag som vill hålla sig i framkant och var trygga på marknaden över tid, är det viktigt att följa med i den fossilfria omställningen. En viktig byggsten är förnybara material så som lignin. Det finns tillgängligt men än har få valt att satsa på dess möjligheter.

— LignoCity gör det lättare för idébärare att utveckla nya eller befintliga produkter med hjälp av lignin. Oavsett om du endast är nyfiken på lignin, vill etablera ett företag, en produktion, eller behöver hjälp att nå marknaden, kan vi stötta. Med idébärare menar vi allt från universitet, startupbolag eller små och medelstora företag, men även större företag och koncerner som vill utvärdera, utveckla, verifiera och kommersialisera nya separations-, fraktionerings-, renings-, samt förädlingskoncept för lignin, säger Maria Ölmhult.

LignoCity stöttar utvecklingen

Hjärtat i LignoCity är RISE LignoDemo, en demonstrationsanläggning för separation av sulfatlignin enligt LignoBoost-processen. Det är den separationsteknik som används på plats.

Testmiljön involverar såväl industri- som samhällsaktörer, såsom Nordic Paper, Paper Province, Karlstads Universitet, Kristinehamns kommun, Sting Bioeconomy och Region Värmland.

– Vårt stora kontaktnät och att vi öppet välkomnar de som är intresserade av lignin till anläggningen gör oss världsunika. Vi erbjuder allt från råvara till industrigolv och kompetens. Det viktigaste för oss är att ligninet kommer till användning på bästa sätt så att vi kan bidra till en hållbar utveckling.

LignoCitys test- och utvecklingsanläggning ligger intill pappers- och massabruket Nordic Paper söder om Kristinehamn, mitt emellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Personalen som finns på plats på LignoCity

LignoCity, Bäckhammar