Examensarbete

Ex-jobb kopplat till LignoCity 2.0

Hur kan lignin användas till din produkt eller innovation? Kan lignin skapa gröna värden för dig?

Som företag har du möjlighet att ta hjälp av studenter för att titta närmare på dina funderingar kopplat till lignin.

Karlstads universitet bistår med handledare till studenterna. När arbetet är klart får du ta del av slutresultatet i form av en rapport där din frågeställning behandlas.

Gör ditt ex-jobb åt ett företag

Du som läser på universitet och högskola har möjlighet att göra ditt examensarbete kopplat till projektet. Hjälp till exempel ett företag att kika närmare på ligninets möjligheter för just deras produkter.

LiognoCity 2.0 har en stark koppling till akademin och forskningen som bedrivs på området vid Karlstads universitet. Vi kommer därmed årligen stötta studenter med deras ex-jobb.

Vi tar gärna emot idéer och förslag på frågeställningar som kan drivas men erbjuder också områden som aktörer vill ha hjälp med. Det kan till exempel handla om ett start-up företag som vill se över marknaden eller ett företag som vill göra en befintlig produkt ”grön” och behöver hjälp på vägen.

På den här sidan annonserar vi ex-jobb som söker författare samt information om pågående och avslutade examensarbeten i projektet.

Förslag på ex-jobb:

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson Kvarnlöf

Universitetslektor

Karlstads universitet

Gunilla.carlsson-kvarnlof@kau.se

+46 72-222 19 19