Examensarbete

Ex-jobb kopplat till LignoCity

Hur kan lignin användas till din produkt eller innovation? Kan lignin skapa gröna värden för dig? Som företag har du möjlighet att ta hjälp av studenter för att titta närmare på dina funderingar kopplat till lignin och som student får du möjligheten att göra ett intressant examensarbete.

Som företag krävs det en liten insats. Karlstads universitet bistår med handledare till studenterna som utför arbetet. När uppsatsen är klar får du ta del av slutresultatet där din frågeställning behandlas.

Gör ditt ex-jobb åt ett företag

Du som läser på universitet och högskola har möjlighet att göra ditt examensarbete kopplat till lignin.

Vi tar gärna emot idéer och förslag på frågeställningar som kan drivas men erbjuder också områden som aktörer vill ha hjälp med. Det kan till exempel handla om ett start-up företag som vill se över marknaden eller ett företag som vill göra en befintlig produkt ”grön” och behöver hjälp på vägen.

På den här sidan annonserar vi ex-jobb som söker författare samt information om pågående och avslutade examensarbeten i projektet.

Förslag på ex-jobb:

Genomförda ex-jobb

Björn Sjöstrand

Director of Studies for Chemical Engineering

Karlstads Universitet

bjorn.sjostrand@kau.se

+4654 700 2358