Examensarbete

Ex-jobb kopplat till LignoCity 2.0

Hur kan lignin användas till din produkt eller innovation? Kan lignin skapa gröna värden för dig?

Som företag har du möjlighet att ta hjälp av studenter för att titta närmare på dina funderingar kopplat till lignin.

Karlstads universitet bistår med handledare till studenterna. När arbetet är klart får du ta del av slutresultatet i form av en rapport där din frågeställning behandlas.

Gör ditt ex-jobb åt ett företag

Du som läser på universitet och högskola har möjlighet att göra ditt examensarbete kopplat till projektet. Hjälp till exempel ett företag att kika närmare på ligninets möjligheter för just deras produkter.

LiognoCity 2.0 har en stark koppling till akademin och forskningen som bedrivs på området vid Karlstads universitet. Vi kommer därmed årligen stötta studenter med deras ex-jobb.

Vi tar gärna emot idéer och förslag på frågeställningar som kan drivas men erbjuder också områden som aktörer vill ha hjälp med. Det kan till exempel handla om ett start-up företag som vill se över marknaden eller ett företag som vill göra en befintlig produkt ”grön” och behöver hjälp på vägen.

På den här sidan annonserar vi ex-jobb som söker författare samt information om pågående och avslutade examensarbeten i projektet.

Förslag på ex-jobb:

  • Master Thesis Work: Biomass to bio-fuels and bio-carbons by use of microwave enhanced pyrolysis
  • Master Thesis Work: Markets for & production of lignin-based polyurethanes (PU)
  • Master Thesis Work: Markets for and production of lignin-based flocculants and dispersing agents
  • Master Thesis Work: Upscaling of lignin-based polyesters
  • Master Thesis Work: Open innovation site & infrastructure for upscaling of lignin values chains
  • Master Thesis Work: Markets for and production of lignin in asphalt applications
Magnus Ståhl

Magnus Ståhl

Teknologie Doktor i Miljö- och Energisystem

Karlstads Universitet

magnus.stahl@kau.se

+46 54-700 12 30