Naturmaterialet lignin kan användas som uv- och brandskydd
Fernando Alvarado, forskare i träkemi på RISE. Foto: RISE

Naturmaterialet lignin kan användas som uv- och brandskydd

Publicerat 1 april, 2020

Lignin är ett unikt material med många egenskaper. Förutom att det kan användas till kolfiber, biobränsle och som bindemedel i en rad olika produkter har det dessutom egenskaper som uv- och brandskydd.

– Det som är unikt med lignin är att en molekyl har många olika egenskaper. Det är delvis vattenavstötande och antioxiderande och har egenskaper som uv- och brandskydd. Det är samtidigt ett förnyelsebart och bionedbrytbart material, säger Fernando Alvarado, PhD Senior project manager på RISE.

Lignin till uv-skydd

Lignin har tre egenskaper som gör det passande som uv-skydd.

– Ligninet har förmågan att absorbera uv-ljus, är antioxidant och fungerar dessutom som en radikalfångare, berättar Alvarado.

Det innebär att lignin kan stoppa de vibrationer som skapas av uv-ljusets höga energi och som kan leda till att material eller vävnader hos människor förstörs.

– Jag brukar skoja och säga ”varför smörjer vi oss inte bara med lignin istället för att använda solkräm”, det har ju samma egenskaper. På så vis skyddar vi oss från solen och blir bruna samtidigt.

Lignin i sin renaste form är nämligen brunt, det är det bindemedel som ger växter styrka och en biprodukt vid produktion av papper och massa.

Än finns det dock inget solskydd som innehåller lignin, men materialet har helt klart de rätta egenskaperna och kan i framtiden användas för att skapa nya mer naturliga produkter. Och för den som vill driva utvecklingen finns det massor av forskning att ta del av.

– Radikalkemin har studerats i ett hundratal studier, säger Alvarado.

Lignin som brandskydd

Lignin har även egenskaper som gör det passande som flam- och brandskydd. Det har bland annat genomförts tester på isolering till ledningar med lyckat resultat.

– På grund av ligninets struktur, som har ett underskott av syre, blir det en ofullständig förbränning. Vid brand bildas kolpartiklar som täcker den brända ytan och hindrar syret från att gå in i materialet. Det skapas syrebrist elden slocknar, förklarar Fernando Alvarado.