Lignin ska göras luktfritt genom ny testanläggning i LignoCity

Lignin ska göras luktfritt genom ny testanläggning i LignoCity

Publicerat 16 mars, 2022

Nu investerar RISE i en ny testanläggning för luktreduktion av skogsråvaran lignin. Investeringen förväntas öppna upp helt nya marknader för ligninprodukter, som exempelvis ersättning för fossila råvaror i plaster.

Lignin, skogens naturliga klister, är en biprodukt från pappers- och massaindustrin med stor potential att tillämpas inom ett flertal olika produktområden, men ligninets lukt har hittills varit en utmaning som bromsat användandet. Men nu ska ett investeringsprojekt från RISE, Research Institutes of Sweden, ändra på detta genom att bygga en unik testanläggning för produktion av luktfritt sulfatlignin.

– Vi tror att den här anläggning kommer att öppna upp fler nya marknader för ligninprodukter där man tidigare valt att inte gå vidare med produktutvecklingen på grund av ligninets lukt, som ställer till det för användning i konsumentprodukter och inomhusapplikationer, säger Anders Arkell, forskare på RISE och projektledare för investeringsprojektet.

Intresset för tekniken är stort

– Vi har redan fått många förfrågningar rörande den här teknologin från massa- och pappersindustrin. Både från de som är intresserade av den luktfria ligninprodukten i olika applikationer samt från utrustningsleverantörer, säger Anders Arkell.

Bakom processen som används står Valmet som är mycket positiva till investeringen.

– Vår teknik för att reducera lukt från lignin har tidigare verifierats i lab- och pilotskala och det naturliga steget är nu att uppgradera till demoskala. Vi är otroligt glada över den här möjligheten att göra detta tillsammans med RISE och ser många fördelar med att det görs i Bäckhammar i anslutning till LignoCity, säger Hanna Karlsson, Processchef för askbehandling och LignoBoost på Valmet.

Flyttar in i LignoCity

Den nya testanläggningen kommer att placeras i LignoCity som sedan långt tillbaka separerar och renar lignin från svartlut från massabruk.

Investeringen är en del av RISE regeringsuppdrag att modernisera och komplettera befintliga test- och utvecklingsmiljöer inom bioraffinaderi. Målsättningen är att stimulera kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster i omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi.