LignoCity får stort stöd av Nordic Paper

LignoCity får stort stöd av Nordic Paper

Publicerat 12 maj, 2021

Nyligen tecknades ett förmånligt femårsavtal som ger LignoCity rätt till att använda delar av Nordic Papers lokaler intill bruket i Bäckhammar.

– De underlättar för testbädden på flera vis och vi är tacksamma över att få så stort stöd från Nordic Paper, säger Robert Gustavsson, projektledare för RISE.

LignoCity är en testbädd som främst drivs av RISE men genom olika projekt finns många drivande aktörer starkt knutna till den så som Paper Province och Närsam (Kristinehamns kommuns näringslivssamverkan). Utöver dem finns det flera som stöttar testbädden på olika vis, bland andra Region Värmland och Nordic Paper.

Pappers- och massabruket Nordic Paper har under en längre tid försett LignoCity med lokaler och när behovet ändrades gjorde det möjligt att fortsätta utvecklingen genom ett nytt avtal.

– Det nya avtalet avser fem år vilket innebär stora fördelar. Det gamla avtalet på två år var nämligen för kort för att tryggt kunna bygga upp en pilot i anläggningen, säger Robert Gustavsson

Stödjer på fler sätt

Förutom det mycket fördelaktiga hyreskontraktet stöttar Nordic Paper testbädden med ånga, tryckluft och industrivatten.

– De är även hjälpsamma genom att guida och vägleda oss med sina kunskaper, säger Robert Gustavsson.

Och för Nordic Paper känns det bara bra att kunna hjälpa till.

– Vi anser att det är bra och viktigt med innovation och vill gärna vara med och stötta det området. Inom området finns stora möjligheter att få fram bra och miljövänliga lösningar och använda lignin på ett mer värdeskapande sätt än att enbart ha det som energikälla. Dessutom är det bra att lokalerna kommer till användning för just det här ändamålet, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör på Nordic Paper.