Konstnärliga möbler av lignin

Konstnärliga möbler av lignin

Publicerat 25 februari, 2021

Från biobränsle, vanillin och batterier till möbler. Ligninets användningsområde utvecklas och växer. Designern Olle Hiort har nu, med hjälp av lignin, skapat en pall och en lampa som på ett bra sätt exemplifierar ligninets breda användningsområde.

– Med restmaterial från trä- och pappersindustrin har jag återskapat trät som material, fast nu med nya egenskaper och därmed möjligheter. I syfte att utmana träprodukter och deras givna formspråk har jag i mitt examensarbete valt att gjuta rester från träindustrin med trädets kroppsegna bindemedel, lignin, säger Olle Hiort.

Han är konstnären bakom två inspirerande möbler av lignin – en lampa och en pall.

– För att uttrycka ligninets möjligheter i formgivning av trä har jag med mina produkter sökt spegla den lekfullhet som vanligtvis associeras med plast där formsprutning, gjutning och 3D-printning är exempel på vanliga metoder för skapande.

Men vad är lignin?

Lignin finns i alla växter men speciellt mycket återfinns i träd. Lignin fungerar som lim, det binder samman fibrerna och ger styrka.

– Ligninet, vars egenskaper i grova drag kan jämföras med olja, utvinns ur svartlut från pappersmassa. I vanliga fall bränns svartlutet och med det ligninet. I takt med att ny forskning uppmärksammar ligninet som ett hållbart substitut till olja i produktion av exempelvis plast har dock materialet fått relevans i skapandet av hållbara produkter, säger Olle.