Få kostnadsfri hjälp av en student

Få kostnadsfri hjälp av en student

Publicerat 30 april, 2019

Tillhör du ett litet eller medelstort företag? Då har du möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av ingenjörsstudenter som är i slutet av sin utbildning att titta närmare på dina frågeställningar. Ett samarbete som kräver lite input för mycket output. 

Vill du till exempel veta om det är möjligt att använda lignin, ett grönt alternativ till flera fossila, till din produkt eller dess förpackning? Låt då en student undersöka saken. LignoCity2.0 bistår med material och utrustning för att jobbet ska kunna genomföras. Efter tio veckor får du en slutgiltig rapport som belyser din frågeställning.

Allt som krävs av ditt företag är att du förser studenten med den information som behövs för att jobbet ska kunna genomföras. Karlstads universitet handleder sedan studenten på vägen genom ex-jobbet.

Företag och studenter möts

Den 15 maj bjuder LignoCity 2.0 in till ett seminarium för att föra samman företag och studenter på Karlstads universitet. Företagen får då möjlighet att presentera sig och sina eventuella frågeställningar.

LignoCity2.0 ger information om projektet och lignin och dess möjligheter. Det blir en spännande dag med goda möjligheter för företag och studenter att knyta gynnsamma kontakter.

Vill du veta mer eller delta? 

Företag, kontakta Maria Ölmhult, maria.olmhult@ri.se, +46 76-876 70 05

Student, kontakta Magnus Ståhl, magnus.stahl@kau.se, +46 54-700 12 30

Start: 15/5