Världens mest använda smaksättare kan göras av skogsavfall

Världens mest använda smaksättare kan göras av skogsavfall

Publicerat 19 augusti, 2020

Vanillin är den mest använda smaksättaren i världen. Dess framställning innebär dock en miljöskadlig process som forskare nu har lyckats finna ett mer hållbart alternativ till med hjälp av lignin – en biprodukt från massaproduktionen.

Många tiotusentals ton vanillin används årligen för att producera livsmedel, kosmetika och syntes till läkemedel. Samtidigt genererar massaproduktionen över 100 miljoner ton ligninavfall, det vill säga det ämne som binder trädens fiber och ger dem styrka.

Forskare vid Johannes Gutenberg University Mainz i Tyskland, JGU, har tagit fram en metod som gör att den globala efterfrågan, teoretiskt sett, skulle kunna mättas av denna biprodukt – lignin.

Forskarna är inte först ut att ta fram en metod för just detta. Dock är deras nya metod kostnadseffektivare och möjliggör en större produktion.

– Efter många års intensiv forskning har vi nu gjort ett verkligt genombrott, säger Siegfried Waldvogel, koordinator för SusInnoScience forskningsfokus vid JGU, som utvecklade projektet.

Öka produktionen

Waldvogel är övertygad om att den nya processen är betydligt bättre än de tidigare metoderna, utan lignin. Den innebär inte bara att inget giftigt avfall produceras, utan är också mer kommersiellt genomförbar.

Metoden som enbart testats i liten skala ska snart testas i industriell skala. För närvarande byggs en pilotanläggning vid det norska forskningsinstitutet SINTEF, som JGU samarbetar med.