Att göra vanillin av lignin

Att göra vanillin av lignin

Publicerat 22 september, 2021

Vanillin är den mest använda smaksättaren i världen. Produktionen är huvudsakligen baserad på petrokemisk råvara och associerad med produktion av giftigt avfall. Lyckligtvis finns det miljövänliga alternativ att ta till , bland annat trämaterialet lignin.

Naturligt vanillin kan inte på egen hand täcka den ökande efterfrågan. Marknaden är därför fylld med kemiskt producerad vanillin som genererar giftiga biprodukter och avfall.

Genom att använda biomassan lignin, en biprodukt från massaindustrin, är det möjligt att skapa ”naturligt” vanillin. Processen för att göra det beskrivs i en vetenskaplig artikel av Manuel Breiner, Jana Strugatchi och Siegfried R. Waldvogel från Department Chemie, Universität Mainz, Deutschland.

Ta del av artikeln här: