Swedish Exergy på plats hos LignoCity

Swedish Exergy på plats hos LignoCity

Publicerat 12 juni, 2023

I början av april i år flyttade det Göteborgsbaserade företaget Swedish Exergy in hos LignoCity i Bäckhammar. Nu sätts en mindre pilot-ångtork upp för att ge kunder möjlighet till torkning av olika material i mindre skala och för att testa hur ångan i torken har för påverkan på produkten samt vad som kan fungera att skala upp.

Swedish Exergy startade i slutet av 1970-talet och har allt sedan dess utvecklat och sålt ångtorkar (ExergyPSSD®) som nu används över stora delar av världen. Exempel på användningsområden är torkning av biomassa – återanvändning av träfibrer, till exempel från gallringsmaterial från skogen eller kvistar och grenar som lämnas in på återvinningsstationer, pappersslam – en restprodukt vid papperstillverkning, slam från reningsverk, samt restprodukter från alkoholtillverkning och textilfibrer från kläder. Det torkade materialet kan sedan omvandlas till exempelvis pellets för förbränning eller djurfoder.

– Ångtorken är extremt energieffektiv och förbrukar bara femton procent av energin jämfört med en traditionell tork, säger Manish Verma, Business Development Manager på Swedish Exergy. Vi har många kunder som vill testa torkning av olika material, och håller i gång torken så mycket som möjligt. Vi planerar också för att så snart som möjligt ha en person på plats på heltid för att ansvara för driften.

Torken i Bäckhammar kallas för pilot-tork inte bara för att den ger Swedish Exergys kunder möjlighet att i mindre skala testa torkning av olika material, utan även för att den ger underlag för utveckling av både själva torken och arbetsprocessen som behöver anpassas utifrån det specifika material som matas in.

Genom samarbetet med LignoCity så har även forskare på RISE möjlighet att använda pilot-torken, som är ungefär 12 meter hög och har kapacitet att avdunsta 250 kilo per timme, medan de torkar som används storskaligt ofta är 45 meter höga och har en kapacitet på flera hundra ton.

Företagshubb med fokus på resurseffektivitet

En målsättning inom LignoCity är att skapa en hubb i Bäckhammar för företag med fokus på biomassa och förnybarhet. Utöver fysiska faciliteter som tillgång till tryckluft, kylvatten, ånga, labb och mötesrum, så erbjuds även möjligheter att ta del LignoCitys och RISE nätverk och infrastruktur.

– Vår grundtanke är att hjälpa innovativa småföretag att kunna skala upp sin verksamhet, säger Robert Gustavsson, projektledare och platsansvarig på LignoCity, som hoppas att ytterligare två företag ska ta plats i lokalerna under 2023. Vi ser gärna företag som satsar på energieffektiva lösningar och återvinning, och kan genom vårt stora nätverk bland annat erbjuda hjälp att hitta finansiering, matcha kundkontakter, samarbete med forskare, och utvärdering.