Startskottet har gått – nu ska lignin och SMF mötas

Startskottet har gått – nu ska lignin och SMF mötas

Publicerat 5 september, 2018

I går hölls en kickoff för “Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” – LignoCity 2.0. Ett treårigt projekt för att med lignin främja miljön och utveckla små och medelstora företag.

Men vad är då Lignin? Jo det är det “klister” som håller ihop trädet och ger det styrka – en förhållandevis outnyttjad råvara som kan separeras ur processerna på pappersbruk. Lignin kan till exempel omvandlas till miljövänliga bränslen, bioplaster och till kolfiber som man kan göra till exempel bilar, flygplan och batterier av. Möjligheterna är många men få vet om dem.

Med LignoCity 2.0 vill vi utveckla nya arbetssätt kring lignin och hitta modeller för hur man går från idé till företagsetablering.
– Projektet ska stötta utvecklingen av idéer i riktning mot kommersialisering, hela vägen från idé till produkt, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.

Ambitionen är helt enkelt att göra det lättare att ta en idé till marknaden genom rätt stöttning och resurser. Att göra det lättare för små och medelstora företag att starta.

“Finns en stor drivkraft”

På plats vid kickoffen på LignoCity i Bäckhammar fanns RISE, Paper Province, Karlstads universitet, Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB, Nordic Paper och RenFuel. Det var en taggad grupp fylld med kunskap och kontakter som ska bana vägen för projektet.
– Kickoffen visar att det finns en stor drivkraft för att utveckla LignoCity, som är en viktig testbädd i omställningen till en skoglig bioekonomi.

Förutsättningarna för att i LignoCity utveckla innovationer och nya affärsmöjligheter med lignin som bas är därför goda! säger Paul Nemes.