Samarbete med Kanada ska utveckla möjligheter för lignin

Samarbete med Kanada ska utveckla möjligheter för lignin

Publicerat 15 november, 2019

I slutet av oktober besökte LignoCity2.0 Thunder Bay i Kanada för att inleda ett samarbete. Båda regionerna besitter världsunik forskning och kompetens kring lignin som kan främja arbetet mot att nå ut med nya ligninbaserade produkter.

Lignin är ett material med stor potential som kan användas vid framställning av bland annat biodrivmedel, kolfiber som kosmetika. Än är det en underutnyttjad resurs som få i världen arbetar med. Testbädden för lignin, LignoCity i Bäckhammar, och forskningen som bedrivs kring materialet på Karlstads universitet är därmed unik. Lika så är kunskapen som finns på Lakehead University i staden Thunder Bay, Kanada.

Forskning och start-ups

Och det var just där, i Thunder Bay, som det veckolånga besöket startade. Schema inkluderade bland annat ett besök hos Lakehead University där forskning om lignin bedrivs på hög nivå.

– Jag kan se ett framtida samarbete med Lakehead University. Framförallt är de så duktiga på lignin, där känner jag att vi behöver öka vår kompetens – speciellt då vi har LignoCity så nära, och vi är duktiga på bestrykning. Kan vi få ihop det finns många spännande projekt att se fram mot, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor på Karlstads universitet, som deltog under resan.

Det är en uppfattning hon delar med Pedram Fatehi professor vid Lakehead University:

– Det finns en stor potential för samarbete som kan ge goda effekter. Lakehead och Karlstads universitet är liknande i storlek och kan komplettera varandra.

För att följa upp möjligheterna till samarbete kommer bland annat Pedram Fatehi besöka Karlstads universitet i vår, främst för att följa upp spåret kring lignin. Inte bara när det kommer till forskning utan även kopplat till uppstarten av nya bolag. I Thunder Bay finns det nämligen flera som väntar på att komma igång som skulle kunna stöttas genom LignoCity2.0.

Unikt möte mellan regioner och organisationer

Under besöket i Kanada deltog även fler nyckelaktörer kring skoglig bioekonomi i regionen; RISE, Region Värmland, Sting Bioeconomy, Business Värmland, och Näringslivssamverkan i Kristinehamn. Sammanslaget med de kanadensiska aktörerna som deltog under dagarna i Thunder Bay och Montreal närvarade omkring 30 personer från olika organisationer i två olika workshops.

– Det var en bra resa. Jag tycker att bredden var det häftigaste. Att vi lyckats samla så många nyckelaktörer från båda regionerna som är unika i sitt arbete med skoglig bioekonomi, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.