Plasttillverkning av trä optimeras med röntgen

Plasttillverkning av trä optimeras med röntgen

Publicerat 24 april, 2020

För att kunna framställa bioplast av trämaterial, med ett så bra resultat som möjligt, har forskare på KTH samt Tyskland och Schweiz använt sig av röntgen. Nu berättar de om sina lyckade resultat och hur bioplaster av trä kan styras.

Varje år genererar pappersframställningen i världen 70 miljoner ton lignin (ett naturligt bindemedel), varav fem procent beräknas komma från Sverige. Oftast eldar bruken upp materialet för att skapa energi. Lignin har dock ett högre värde om det tas om hand och ges liv i nya produkter i form av bioplast, kolfiber eller biodrivmedel. Därför pågår forskning kring dess egenskaper och möjligheter.

Studerat egenskaper med röntgen

Förutom RISE, som är en av aktörerna i LignoCity, bedriver bland annat KTH forskning kring lignin. Och nu delar de med sig om hur de uppnår olika strukturer och lär känna ligninets egenskaper med hjälp av röntgen.

– Beroende av vad materialet ska användas till kan det styras att till exempel bli hårdare eller mjukare genom olika så kallade glasomvandlingstemperaturer där biopolymeren mjuknar vid olika temperaturer, säger Marcus Jawerth, forskare vid avdelningen Ytbehandlingsteknik på KTH, i en artikel.

Den nyfunna kunskapen ger en bättre förståelse för ligninet.

Läs hela artikeln här…