Plastindustrin driver på utvecklingen med lignin

Plastindustrin driver på utvecklingen med lignin

Publicerat 17 december, 2020

Bioplaster är heta just nu. Efterfrågan från konsumenter och marknad är stor och industrier trycker på utvecklingen. Under LignoCitys första webbinarium lyftes därför lignin som material till fossilfri plast. Det blev ett lyckat event som lockade närmare 80 personer.

Den globala plaståtgången är omkring 350 miljoner ton per år. Av det beräknas 8 till 13 miljoner ton hamna i naturen. I och med den ökade medvetenheten om klimathotet, som fossila material bidrar till samt skadan som plaster gör i naturen, gör att många ser sig om efter mer hållbara alternativ.

– En av de främsta utmaningarna till fossilfria alternativ är materialtillgången. Ungefär tre procent av plastbehovet kan idag produceras av bioplaster. Att jobba med lignin är därför en fantastisk möjlighet, tillgången skulle kunna mätta 18 procent, av efterfrågan, säger Christopher Carrick, vd på RenCom.

Plastindustrin trycker på

RenCom gör renol av lignin. Det är deras patenterade material, tillämpat för att passa produktion av flera olika produkter som till exempel plastfilmer, flaskor och påsar. De befinner sig tidigt i värdekedjan och har ingen egen produktion utan strävar efter att vara en leverantör av materialet. Även om de har kommit långt i utvecklingen av renol kvarstår mycket arbete för att anpassa det till fler användningsområden.

– Det största drivet och trycket på utveckling kommer faktiskt från plastindustrin som är enormt hårt ansatt idag med tanke på både kravställningar från marknad och slutkonsumenter, men även politiskt där det händer en hel del. Det gör att behovet av materialet är väldigt stort.

Gammalt men nytt

Lignin är en vedkomponent som binder fibrer i alla växter och ger dem styrka. Ett träd består av närmare 40 procent lignin. Vid massaproduktionen på pappers- och massabruk är det en biprodukt som oftast eldas upp för att skapa energi.

– Man har känt till den här molekylen sedan tidigt 1900-tal så man kan fråga sig varför är man så intresserad av lignin nu? Vad är det man vill uppnå? säger Fredrik Berthold, som forskat i bland annat materialutveckling i många år på RISE, och fortsätter:

– Det var först när man ville hitta ett alternativ till olja på grund av det höga priset som man började titta på möjligheterna att göra energi av lignin. Idag finns en ännu större drivkraft i och med intresset att hitta fossilfria källor som kan ersätta oljebaserade material.

Utvecklingsarbetet pågår för fullt och fler och fler börjar utvinna lignin från svartluten på sina bruk. LignoCity använder till exempel separationsmetoden LignoBoost, som har utvecklats de senaste 20 åren, för att utvinna lignin till testbädden i Bäckhammar. Svartluten kommer från det närliggande bruket Nordic Paper. RenCom är en av samarbetsparterna som använt lignin från anläggningen i sitt arbete.