Nu kan LignoCity besökas från hela världen

Nu kan LignoCity besökas från hela världen

Publicerat 7 februari, 2022

Genom en digitalisering av LignoCity, test- och utvecklingsanläggningen för skogsråvaran lignin, suddas de geografiska gränserna ut. Nu går det att ta en rundtur i lokalerna från andra sidan jorden och samtidigt få en inblick i ligninets fantastiska värld. 

Lignin är skogens svar på framtidens fossilfria lösningar. Det kan beskrivas som naturens egna klister som binder fibrer och ger styrka. Det är tack vare lignin som träd kan växa och bli över hundra meter höga.

Lignin är ett underutnyttjat material med stor potential som nu är på frammarsch.

– Det är en möjlig ersättare för nuvarande fossilbaserade material. Vi ser det utvecklas i flera applikationer som kommit olika långt. Till exempel kan det användas för att ersätta plast och som bindemedel i asfalt. Dess egenskaper gör att det även kan nyttjas som flamskydd, barriärer och spunnen kolfiber, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity.

Stöttar produktutveckling

LignoCity är en öppen test- och utvecklingsmiljö. Det är en fysisk plats som välkomnar alla som vill utveckla idéer och produkter kopplade till lignin. Det kan till exempel handla om allt från forskare, produkt- och affärsutvecklare till studenter.

– Framför allt vill vi locka idébärare som vi kan hjälpa att utveckla en produkt eller process för marknaden.

LignoCity är granne med papper- och massabruket Nordic Paper och ligger söder om Kristinehamn, i Värmland, mitt i skogsindustrins hjärta där kompetens, råvara och kontaktnät finns tillgängliga.

– Paper Province är en av flera aktörer som aktivt arbetar för att stötta testanläggningen och användningen av lignin. Stödet kopplat till LignoCity är stort och vi är glada av att vara en del av det, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Når ut internationellt

För att tillgängliggöra erbjudandet för så många som möjligt har LignoCity utvecklat en digital rundvandring. Nu spelar det inte längre någon roll vart i världen man befinner sig, alla kan besöka test- och utvecklingsanläggningen.

– Att kunna erbjuda detta känns väldigt kul, inte minst i och med den situation alla befinner sig i nu, där digitala kommunikationsmedel används maximalt. Vi har möjlighet att ses i digitala möten och nu även visa upp vår anläggning på ett bra sätt utan att någon behöver lägga resurser på att resa hit. På så vis når vi förhoppningsvis fler. Även om alla kan träffa och besöka oss digitalt är vår förhoppning självklart fortfarande att internationella innovatörer ska se fördelarna med att fysiskt lokalisera sig här i Sverige för att ytterligare bidra till regionens bioekonomisatsningar, säger Maria Ölmhult.

Ta en rundtur.