Nouryon binder världens asfaltsvägar med träråvara

Nouryon binder världens asfaltsvägar med träråvara

Publicerat 14 maj, 2020

Varje år använder Nouryon 600 ton lignin från LignoCity i Bäckhammar för att binda samman asfaltens beståndsdelar. Lignin är en träråvara som gör att mängden fossila råvaror som sprids i naturen minskar.

Nouryon är ett företag som sätter kemiindustrin på kartan. Med rötter från 1646 har det under åren växt och haft många namn, det mest kända är troligtvis AkzoNobel. Totalt arbetar 1 700 personer på något av Nouryons kontor, laboratorium eller fabriker runt om i landet, ser man till världen är det betydligt fler.

Till laboratoriet och fabriken i Stenungssund levereras årligen stora mängder lignin – som är ett naturligt bindemedel från växter.

– Under ett år har vi beställt 600 ton lignin från LignoCity i Bäckhammar. Det går till produkter som hamnar på våra vägar, berättar Göran Lindqvist, inköpschef på Nouryon i Stenungsund.

Nouryon tar nämligen fram kemikalier som fungerar som bindemedel i asfalt.

Ingen asfalt utan bindemedel

Precis som andra material kommer asfalt i variationer med olika kvalitéer och bindemedel anpassade för olika lösningar. En motorväg behöver till exempel klara mycket högre och tyngre trafik än en villagata.

– Vi har nog ett 20-tal olika kemikalier som gör samma jobb. De fungerar som vidhäftningsmedel som håller ihop sten och asfalt. De två går nämligen inte ihop. I kyla drar de ihop sig vilket skapar småhål i vägen. Då behöver man något som håller ihop dem.

Vilken typ av bindemedel som används beror på val av stenmaterial och bitumenkvalité, det vill säga det material som utgör en stor grund i asfalt. Lignin fungerar som utfyllnad i vissa asfaltsblandningar.

Specialanpassat lignin

Nouryon som levererar kemikalier till hela världen har länge varit en trogen kund hos LignoCity-anläggningen, där lignin utvinns av restprodukter från det närliggande pappersbruket Nordic Paper

– När vi för ungefär 15 år sedan behövde lignin fanns det mycket på marknaden men ingen med så låg salthalt som vi behövde. Då kom vi i kontakt med LignoCity som kunde ta fram rätt sorts lignin till oss, säger Göran Lindqvist.

– Det är testbädden LignoCitys styrka, att hjälpa företag och innovatörer att ta fram rätt sorts lignin för önskat ändamål, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE som jobbar med anläggningen.

För tillfället pågår ett nytt projekt mellan Nouryon och RISE för att ta fram lignin med ännu lägre salthalt.

– Det är ett projekt jag tror på, det är inte till samma applikation. Mer än så kan jag inte säga just nu, säger Göran Lindqvist.