Miljövänligare asfaltsvägar kräver samarbete
Shkar Hashimi och Ahmed Jabary läser industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Tillsammans ska de under våren utforska möjligheterna att använda lignin som bindemedel i asfalt.

Miljövänligare asfaltsvägar kräver samarbete

Publicerat 26 juni, 2020

Med hjälp av dagens resurser kan våra vägar göras miljövänligare. Men för att lyckas krävs samarbete mellan Trafikverket, företag, kommuner och forskare samt en förändrad syn på asfalt och biobaserade råvaror som lignin.

Asfalt är ett material som har sett likadant ut i omkring 60 år. För att binda det och ge vägen styrka används bitumen som är oljebaserat, med andra ord ett material som inte är att föredra när världen måste ställa om och bli fossilfri för att nå klimatmålen.

Men det finns ett miljövänligare alternativ som kan halvera mängden bitumen på vägarna. Nämligen lignin, ett naturmaterial med nollutsläpp.

Shkar Hashmi och Ahmed Jabary, som läser industriell ekonomi på Karlstads universitet, har kikat närmare på just detta i sitt examensarbete. Tillsammans har de tagit fram en vägkarta, en beskrivning av hur, asfaltsvägar skulle kunna göras mer hållbara.

”Vet inte hur skadligt asfalt är”

Totalt har de intervjuat representanter från sju företa och organisationerg; Trafikverket, NCC, Peab, RISE, Sting Bioeconomy och Paper Province. Dessutom har de fått viktig information från en forskare i Holland, det land som kommit längst i användandet av lignin i asfalt.

– Där har man kunnat använda 50 procent bitumen och 50 procent lignin och fortfarande bevarat asfaltens egenskaper. De har till och med upplevt viss förbättring av rullavstånd och bullerljud. Nu ska man även undersöka om denna typ av asfalt kan ge längre livslängd, men det kommer dröja ytterligare fem år innan man kan dra de slutsatserna, säger Shkar Hashmi.

Men för att vi i Sverige ska kunna göra en omställning till miljövänligare vägar krävs samarbete.

– Trafikverket, universitet och forskare måste samarbeta mer. Trafikverket står till exempel för 40 procent av upphandlingarna som görs av asfalt. Om de kan justera dem och gynna miljövänligare alternativ finns det en större chans att vägarna blir grönare. Samhället måste också känna till hur skadligt asfalt faktiskt är och ställa krav på bättre alternativ, säger Shkar.

Lignin behöver dessutom certifieras och nå en standardisering.

– Fler behöver veta hur bra det är. Det är en förnyelsebar råvara med nollutsläpp som dessutom finns nära till hands tack vare skogen.

Endast två procent lignin används

Det utvinns årligen 50–70 miljoner ton lignin i värden. Men växer efterfrågan kan produktionen utökas och i takt med en växande marknad kommer priset att sjunka.

– Av allt lignin som finns är det bara två procent som säljs, resten eldas upp för att skapa energi på pappers- och massabruken, säger Shkar.

Genom att ta tillvara på ligninet på andra sätt kan det få ett betydligt större värde i form av en rad olika material och produkter. Förutom asfalt kan det till exempel användas till bioplast, kolfiber, pappersbatterier, uv- och brandskydd, kosmetika, läkemedel och kryddor.