Lixeas pilotanläggnging på plats efter årsskiftet

Lixeas pilotanläggnging på plats efter årsskiftet

Publicerat 2 november, 2021

Lixea är företaget som startade som en spin-off på forskning från Imperial College i London och idag etablerar sin pilotanläggning i värmländska Kristinehamn.
– Målet är att ha den på plats efter årsskiftet, säger Jennica Ivarsson, anläggningschef.

Tidigare i år beviljades Lixea 20 miljoner kronor  för att etablera sin pilotanläggning, strategiskt placerad i testbädden LignoCitys lokaler intill Nordic Papers pappersbruk i Bäckhammar, Kristinehamns kommun.

Patenterad process

Med hjälp av sin patenterade process kan Lixea producera cellulosa och lignin från olika typer av träbaserade material som sedan kan användas som byggstenar till miljömässigt hållbara applikationer.

– Vi jobbar för ett mer hållbart samhälle och vill vara med och minska sopberget. Vår idé bygger på att använda material som annars hade slängts, säger Jennica Ivarsson.

Beroende på var i världen man befinner sig kan cellulosa och lignin utvinnas av olika typer av material.

– Det kan handla om sågverksflis, skräp från sockerplantage eller trädodlingar till exempel.

Komplement istället för konkurrent

Anläggningschef Jennica Ivarsson som har en bakgrund inom pappers- och massaindustrin menar att Lixea i grunden arbetar på samma sätt som den traditionella industrin.

– Processen använder flytande salt som fraktioneringskemikalie och är mer energieffektiv och billigare än de traditionella metoder som används idag. Vi jobbar på ett miljömässigt sätt och vill inte konkurrera utan vara ett komplement i branschen.

Svensk etablering

Lixea grundades 2017 i London och att de valt att etablera sig i Sverige och värmländska Kristinehamn är ingen slump, menar Jennica.

– Sverige som land ligger i framkant när det gäller den biobaserade utvecklingen, säger hon.

Företaget är nya medlemmar i Paper Province och det var nätverket och kompetensen som spelade in.

– Klustren som finns här är en stor anledning till att vi valde att etablera oss i Kristinehamn och där är Paper Province en stor aktör. Sedan såg vi fördelar med att det finns en så stor kompetens här som vi hoppas kunna dra nytta av.

Pilotanläggnging 2022

Under nästa år hoppas Lixea ha ytterligare fem anställda i Sverige vilket innebär att ungefär halva personalstyrkan finns i England och halva i Sverige. Och enligt Jennica är det första målet att ha pilotanläggningen igång strax efter årsskiftet.

– Det är det viktigaste för mig just nu så att vi parallellt kan jobba vidare och hitta investerare så vi kan gå till fullskala relativt snabbt, säger hon.