Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

Lixeas lärdomar som startup – här är deras bästa råd

Publicerat 6 april, 2022

Lixea är ett startup företag som slagit rot hos LignoCity, söder om Kristinehamn, för att bygga sin pilotanläggning. Deras bästa råd till andra startup-företag är att redan från början ha teknisk och kommersiell kompetens inom företaget. 

Lixea har utvecklat en ny process som med hjälp av miljövänliga lösningsmedel, så kallade jonvätskor, kan omvandla träavfall och jordbruksrester till högkvalitativa råmaterial. Dessa kan sedan användas för att skapa hållbara kemikalier, material och bränslen. 

”LignoCity kan växa med oss” 

Sedan 2017 har Lixea tagit steget från labbforskning till att vara ett startup företag. De har 11 anställda, varav fem i Sverige där deras pilotanläggning finns i LignoCitys lokaler.  

– Att vi valde Värmland för att bygga vår pilotanläggning beror till stor del på samarbetet mellan flera regionala aktörer, bland annat Paper Province, Sting Bioecononomy och Business Värmland. På plats hos LignoCity finns goda förutsättningar att skala upp. Dels tack vare närheten till kunskap och ett stort kontaktnät, delvis tack vare tillgången till råvaror, säger Krisztina Kovacs-Schreiner, VD på Lixea. 

Det var tack vare RISE som Lixea först kom i kontakt med LignoCity.  

– Vi tog kontakt för att få förståelse för vad vi behövde. Allt från el till avloppsvatten och ventilation. Att detta fanns tillgängligt tillsammans med att LignoCity kan växa med oss fick oss att se potentialen.

Bra resurser 

För Lixea har nätverket i Värmland spelat en viktig roll. 

– Klustret Paper Province har tillsammans med regionen varit ett stort stöd. Lika så har Sting Bioeconomy och ett antal EU-organisationer med fokus på bioekonomin. 

Utöver dessa har även mindre nätverk som Närsam och lokala aktörer som Business Värmland och Business Sweden varit till stor hjälp. 

Tips för nystartade företag 

Att vara ett nystartat företag medför möjligheter men också utmaningar.

–  Något vi önskar att vi hade vetat från början är hur viktigt det är att se till att har tillräcklig förståelse för alla rättsliga och miljömässiga bestämmelser och restriktioner.

– Nyckeln är att ha ett gediget backend-stöd, som revisorer, advokater, tekniska och kommersiella rådgivare. Och att ha ett lokalt nätverk för att stärka teamet. Så rådet till andra nystartade företag är – försök att inte göra allting själv. Fokusera på dina viktigaste leveranser, men hitta pålitliga och betrodda underleverantörer och outsourca så mycket du kan. 

Besök www.lixea.co för mer information.