Lignin skapar biobaserad asfalt
StoraEnsos Lineo™ används i H4A’s Bioway™ för att ta fram bioasfalt innehållande lignin.

Lignin skapar biobaserad asfalt

Publicerat 15 oktober, 2019

Stora Enso har tagit fram Lineo™, ett material bestående av lignin, som kan ersätta många fossila material. Ett av dem är bindemedlet bitumen i asfalt. Även om sammansättningen är ny har den visat sig leva upp till förväntningarna då den testats på allt från cykelbanor till vägar med tung trafik.

Stora Ensos kund H4A, Holding de Vier Ambachten, som arbetar inom bygg- och vägbyggnad, har framgångsrikt använt Lineo ™ i flera asfaltprojekt runt om i Centraleuropa. Hälften av den bitumen som vanligtvis används i asfalt har ersatts med det nya fossilfria materialet baserat på lignin. Ett exempel är vägen vid Stora Ensos Langerbrugge Bruk i Belgien där tunga fordon ständigt kör fram och tillbaka.

Sparar energi

Vanlig asfalt tas fram genom att värma upp bitumen till 170 grader och tillsätta stenar.
– Produktionen av bioasfalt med lignin kräver mindre energi eftersom temperaturen för att kunna blanda asfalten kan sänkas avsevärt. Det är en annan faktor som också minskar koldioxidavtrycket på asfalten, säger Innovation and Quality Manager Martijn Verschuren at H4A, till StoraEnso.

Fler satsar på bio-asfalt

Bland de som satsar på att utveckla en bio-baserad asfalt med hjälp av lignin finns Peab. Förra året skrev till exempel Ny Teknik om Peab Asfalts del i ett stort EU-projekt so syftar just till att ersätta delar av den oljebaserade bitumen.