Internationellt ekosystem för ligninutveckling kan stärkas

Internationellt ekosystem för ligninutveckling kan stärkas

Publicerat 10 juni, 2022

Den 31 maj besökte representanter från det kanadensiska forsknings- och innovationscentret Cribe LignoCity. Besöket var en viktig del i arbetet mot att möjliggöra internationella samarbeten kopplade till lignin och testmiljön LignoCity. 

Arbetet för att kunna ersätta fossila produkter med hjälp av lignin från skogen kräver en kraftsamling. För LignoCity innebär det arbete över nationella gränser. Därmed var det med stor glädje som en kanadensisk delegation från Cribe välkomnades. 

– Cribe är en innovationsmiljö som vi har oerhört mycket gemensamt med. Ett samarbete innebär att vi bättre kan utveckla den skogliga bioekonomin och till exempel möjligheten att ta ligninet till marknaden, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province, som var med och arrangerade besöket och stöttar LignoCity. 

Ovärderligt ekosystem 

Cribe är en kanadensisk innovationsplattform för skoglig bioekonomi med ett starkt ekosystem som inkluderar företag, universitet, offentliga innovationsstödjande aktörer, institut med flera. Det kan liknas med det svenska klustret Paper Province som samverkar med LignoCity för att utveckla den skogliga bioekonomin. Cribe är framför allt verksamma i nordvästra Ontario.  

– Precis som oss har de mycket skog och inte minst mycket kunskap vad gäller att förädla den. Samverkar vi och kombinerar våra resurser och ekosystem finns en stor utvecklingspotential kopplat till lignin, säger Paul Nemes. 

– Att få personlig kontakt med ett annat nätverk som möter samma utmaningar och möjligheter som LignoCity är värdefullt. Vi har redan nu kikat lite på vilka möjligheter som finns kring att leda gemensamma projekt eller fördjupat samarbete, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE och LignoCity. 

Ett gott exempel 

Än så länge är innovationssystemet kopplat till LignoCity mer utvecklat än i det i Kanada  vilket gjorde att Cribe, genom besöket, kunde inspireras i sitt fortsatta arbete. 

– När vi hälsade på var det tydligt att samverkan och engagemang från industrin är nycklar för att stärka utvecklingen av den skogliga bioekonomin. LignoCity är ett jättebra exempel på hur samarbete mellan det privata och offentliga, i en industriellt relevant miljö, kan skynda på utvecklingen av ny teknik. Det var också fantastiskt att se stödet och samarbetet med nystartade företag, säger Melissa Blackwell, Cribe och fortsätter: 

– I framtiden hoppas vi kunna fortsätta samarbeta och dela information med LignoCity, Paper Province och andra aktörer för att fortsätta att påskynda kommersialiseringen av ligninapplikationer. 

Plats för internationella startup-företag 

Under besöket fick den kanadensiska delegationen också möjlighet att träffa startup-företaget Lixea och besöka deras nya pilotanläggning. Det gav dem en bra inblick i hur LignoCity och ekosystemet kopplat till test- och utvecklingsmiljön arbetar. Lixea är nämligen ett exempel på resultatet av internationellt arbete inom bioekonomi. Tack vare samverkan mellan flera svenska aktörer fann det Londonbaserade företaget möjligheterna med att lokalisera sig i LignoCitys lokaler.  

Hos LignoCity finns inte bara kunskap kring lignin utan även industrigolv att erbjuda de som vill utveckla sina idéer, processer eller produkter.