Hallå där! Michael Persson, ny medarbetare på RISE

Hallå där! Michael Persson, ny medarbetare på RISE

Publicerat 25 januari, 2024

Säg hej till Michael Persson, en av våra nya kollegor på RISE!

Du är forskare inom separationsprocesser på enheten för Träbaserade material som kommer arbeta med LignoCity i Bäckhammar. Vad kommer du jobba med mer specifikt?
– Jag kommer att jobba med processrelaterade frågor kring ligninproduktion, huvudsakligen inriktat mot separationsprocesser. Det handlar om de delar av processkedjan mellan att svartlut tas emot och råvaran lignin tas ut, alltså innan man omvandlar lignin till någon form av färdig produkt. Närmast kommer mitt fokus ligga på att hjälpa till och driva utvecklingen av anläggningen i Bäckhammar. Jag kommer även att vara med och bidra i forskningsprojekt relaterade till ligninproduktion och dess processkoncept.

Vad gjorde du innan du började på RISE?
– Jag studerade vid Lunds universitet, där jag tog både civilingenjörsexamen i kemiteknik med inriktning processdesign och doktorsexamen i kemiteknik. Min avhandling kretsade kring utveckling och utvärdering av olika processkoncept för bioraffinaderier som utnyttjade blandade råvaruströmmar, huvudsakligen lignocellulosa (vetehalm, björk) och stärkelserika råvaror (vetekärna) för produktion av biobränsle. Efter min disputation började jag arbeta som konsult på AFRY inom divisionen Process Industries, huvudsakligen med uppdrag från skogsindustrin. Mycket av arbetet handlade om att skapa underlag till kunder som grund för investeringsbeslut, till exempel förstudier, kontakt med utrustningsleverantörer och beräkningsarbete. Efter AFRY började jag jobba som utvecklingsingenjör på C-Green. De har en process för att omvandla avloppsslam till en kolprodukt. Där arbetade jag med olika utvecklingsprojekt både inom processutveckling och produktutveckling.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för just processteknik?
– Mitt intresse för processteknik började med ett resonemang kring var jag skulle kunna lära mig mer om ölbryggning. Därefter föll det sig så att mina doktorsstudier hade fokus på att producera sprit från cellulosa. När jag fick ett bredare perspektiv blev jag invigd i bioekonomins värld.

Vad tycker du är det mest spännande med att arbeta med bioekonomi?
– Genom att arbeta med bioekonomi får jag vara en del av den rörelse som omvandlar industri och samhälle till en mer hållbar modell, vilket jag tycker är spännande.

Har du arbetat mycket med just lignin tidigare?
– Jag har haft möjlighet att jobba med lignin både som forskare och i min roll som konsult men det har oftast inte varit mitt huvudfokus, även om det fanns med i bakgrunden. Jag ser nu fram emot få jobba med att öka användningen av en hittills underutnyttjad resurs.

Vad gillar du att göra när du inte jobbar?
– På min fritid tycker jag om att utnyttja Stockholms kulturliv och gå på restauranger, konserter, event eller utställningar med vänner och familj. Dessutom försöker jag hålla mig aktiv med allt ifrån innebandy, kampsport, längdskidor och naturvandringar med svampplockning.