Finska LignEasy flyttar in i LignoCity
Juho-Matti Karpale, VD på LignEasy i framgrunden tillsammans med RISE:s Stefan Andersson i svart och Eric Enqvist, styrelseledamot i LignEasy ser alla fram emot att jobba tillsammans.

Finska LignEasy flyttar in i LignoCity

Publicerat 1 februari, 2024

I början av februari i år flyttar det finskbaserade företaget LignEasy in i LignoCitys lokaler i Bäckhammar. Satsningen är en del av LignEasys förberedelser inför företagets spännande utvecklingsfas.

LignEasy är ett nystartat företag som utvecklar en patenterad teknik för avskiljning av lignin i sulfatmassabruk. Det är en ny metod för att separera lignin från massabrukens avfallsströmmar. Till skillnad från dagens separationsmetoder stör LignEasys process inte driften och de kemiska balanserna på bruket och kräver inte heller några modifieringar av bruket.

Råvaran är flytande lignin

– Vår innovation kommer att leda till en ökning av lignintillgången på marknaden, en minskning av koldioxidutsläppen och en mer omfattande ersättning av fossilbaserade råvaror med en fortfarande relativt orörd naturresurs. Lignin förbränns för närvarande för energiändamål i massabrukens sodapannor, trots att det skulle kunna utnyttjas till värdefulla bioprodukter, med en svindlande mängd på 15 miljoner ton lignin som för närvarande används väldigt ineffektivt runtom i Europa, säger Juho-Matti Karpale VD på LignEasy och fortsätter:
– Vår råvara är en formulering av flytande lignin som har fördelar jämfört med det pulveriserade lignin som kan utvinnas i dag. Den kan användas i flera tillämpningar och gör det också möjligt att mer direkt ersätta fossilbaserade kemikalier. Vår produkt har inte heller den karaktäristiska doft som ligninpulvret har.
LignEasy skapades 2022 som en avknoppning till företaget SciTech-Service Oy som arbetar med teknikutveckling inom biomassaområdet. 2023 fick LignEasy finansiering genom EIC Accelerator, ett EU-program som stöttar små och medelstora företag som har potential att skapa nya marknader. Flytten till LignoCity i Bäckhammar inleder arbetet med uppskalningsfasen och målet är att ha en fullt fungerande pilotanläggning senare i år.
– Den närmsta framtiden kommer vi att fokusera på att demonstrera den nya tekniken och bevisa att den fungerar i en industriell relevant miljö genom att producera lignin för de kunder som kommer till oss för att göra tester i tonskala. Det långsiktiga, framtida målet är att bygga den första fullskaliga industriella anläggningen, säger Juho-Matti Karpale.

Lockades av olika skäl

Han berättar att LignEasy lockades till Bäckhammar av olika skäl. Att arbeta i en ”hubb-miljö” med likasinnade företag, där forskare kan dra nytta av ömsesidig tillgång till toppmodern utrustning var självklart en viktig anledning.
– Vi är säkra på att den här typen av miljö och nätverk kommer stimulera vår företagstillväxt. Det har visat sig att miljöer som LignoCity är helt avgörande för hur snabbt den tekniska utvecklingen inom företaget går. Vi är oerhört glada över att vårt team med tre personer får möjligheten att arbeta i LignoCitys anläggning, dela vår innovativa teknik med andra och utveckla nära samarbeten med andra forskargrupper, säger Juho-Matti Karpale.