Examensarbeten ska öka kunskap och användning av lignin
Shkar Hashimi och Ahmed Jabary läser industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Tillsammans ska de under våren utforska möjligheterna att använda lignin som bindemedel i asfalt.

Examensarbeten ska öka kunskap och användning av lignin

Publicerat 2 mars, 2020

Lignin till asfalt, biobränslen och gummiblandningar. Det är vad studenter på Karlstads universitet ska titta närmare på under våren som en del i sina examensarbeten. Lignin är en råvara från skogen som kan bidra till att skapa miljövänligare produkter.

Just nu är tre examensarbeten kopplade till lignin igång på Karlstads universitet.

– Ett av dem handlar att undersöka marknaden för ligninbaserad asfalt, berättar Robert Gustavsson, från RISE, som är projektledare för LignoCity2.0.

Som en av parterna i projektet är Karlstads universitets roll att bidra med forskning och kunskap kring lignin.

– Att nu ha tre examensarbeten, som på ett eller annat sätt nyttjar lignin, är väldigt positivt och kan hjälpa till i arbetet med att få fler ligninbaserade produkter att nå marknaden, säger Robert Gustavsson.

Lignin för miljövänligare asfalt

Dagens asfalt består bland annat av det fossila materialet bitumen, som används för att binda asfalt och ge styrka. Det skulle kunna bytas ut mot lignin som kommer från träd och växter. På så vis skulle vägarna kunna göras miljövänligare.

Men innan det kan bli verklighet krävs mer forskning och tester. För att ta ett steg i rätt riktning kommer Shkar Hashmi och Ahmed Jabary, som läser industriell ekonomi på Karlstads universitet, undersöka hur lignin skulle kunna användas i asfalt.

-I grund och botten handlar vårt arbete om hur man kommersialiserar ligninbaserad asfalt. Hur man kan få det till marknaden och kan tjäna pengar på det, säger Shkar Hashmi.

Marknaden ändras

– Som det ser ut i asfaltindustrin idag har det gjort i nästan 60 år. Nu används bitumen, som görs av olja. Men det vill man komma i från, förklarar Shkar.

Hans och Ahmeds examensarbete har en stark marknadsinriktning och syftar till att ta fram en affärsplan.

– Den behöver visa att det finns en vinst i att byta ut bitumen. Jag tror den starkaste faktorn för ett byte är att marknaden vill följa med i den gröna utvecklingen. Men också för att priset på oljan stiger och det blir mer ekonomiskt intressant.

Examensarbeten inom kemiteknik

Arbetet kopplat till lignin och asfalt är ett av tre. Det andra examensarbetet går under titeln: Biomassa till biobränslen och biokolväten med mikrovågsförstärkt pyrolys. Målet är att klargöra och identifiera den tekniska och kommersiella potentialen med att använda lignin, och delvis även andra biomaterial, för att framställa bioolja och biokol.

Det tredje examensarbetet handlar om att ersätta kimrök i gummiblandningar med modifierat lignin. Det har likt det andra examensarbetet en kemiteknisk inriktning.

– Det ska bli spännande att se vad studenterna kommer fram till och hur vi kan ta användning av deras arbeten, säger Robert Gustavsson.