Batterier av träd kan driva elbilar

Batterier av träd kan driva elbilar

Publicerat 14 augusti, 2020

Ökad digitalisering och e-mobilitet sätter press på den globala batterimarknaden som beräknas växa tiofaldigt de kommande fem åren. Som tur är verkar klimatsmartare lösningar vara nära. Stora Enso arbetar till exempel på att ta fram bilbatterier innehållande den förnyelsebara träråvaran lignin.

Genom att byta ut syntetisk grafit, ett icke förnyelsebart material som ofta används i batterier, mot lignin kan stora förbättringar göras för miljön.

Så för att förverkliga detta bygger Stora Enso just nu en unik pilotanläggning i Finland där träråvara kommer att används för att göra batterier.

– Pilotanläggningen byggs så att vi kan vidareutveckla utnyttjandet av torkat lignin, som separeras från biomassa. Vi strävar efter att ersätta fossilbaserade, sällsynta och dyra material med förnybara alternativ, säger Lauri Lehtonen, chef för innovation, Stora Enso division Biomaterials, i ett pressmeddelande.

Anläggningen beräknas stå klar i början av 2021.

Ligninbaserad kol

Lignin är naturens näst vanligaste makromolekyl efter cellulosa. Det finns i alla växter och är det material som binder fibrer och ger styrka. Upp till en tredjedel av ett träd kan bestå av lignin.

Som råvara är det mångsidigt och kan ersätta många fossila produkter. I detta fall är det ligninbaserad kol som används för att göra batterier som kan användas till konsumentelektronik, bilindustrin eller i stora energilagringssystem.