Asfalt innehållande skogsråvara bidrar till minskat koldioxidutsläpp 

Asfalt innehållande skogsråvara bidrar till minskat koldioxidutsläpp 

Publicerat 15 juni, 2022

Peab har sedan 2015 gjort en stor omställning som minskat koldioxidutsläppen från deras asfalttillverkning med 65 procent. Detta tack vare lanseringen av Eco-asfalt innehållande lignin från förnybara råvaror. 

Tack vare sin produkt Eco-asfalt har Peab gjort en klimatbesparing i form av minskade utsläpp motsvarande 240 000 ton koldioxid sedan 2015. Det är lika mycket som de årliga utsläppen från hela Sveriges asfaltproduktion. Det skriver Peab i ett pressmeddelande. 

Skogsråvara i asfalten 

Den mest energikrävande delen under tillverkningsprocessen av asfalt är uppvärmningen och torkningen av stenmaterialet. Genom att ersätta den fossila eldningsoljan med biobränsle har två tredjedelar av Peabs klimatbesparing uppnåtts, resten kommer från återanvändning. Och i Eco-asfalten används nu även skogsråvaran lignin. 

– Jag är stolt över att vi har minskat vår klimatpåverkan med nästan två tredjedelar. Det är en fantastisk resa vi har gjort, men än är vi inte i mål. Vi fortsätter att utveckla våra produkter, inte minst med fokus på ökad cirkularitet. Det finns en stor potential att spara klimat och naturresurser genom ökad återvinning, utan att ge avkall på kvalitet och funktion. Vi testar även att ersätta det råoljebaserade bindemedlet bitumen med lignin, en restprodukt från skogsindustrin. På så sätt minskar vi ytterligare användandet av fossila produkter, säger Peter Svensson, vd Peab Asfalt.  

Arbetet kring att ersätta en del av den fossila oljan i asfalt pågår. Redan nu är skogsråvaran lignin en viktig ingrediens som gör Eco-asfalten mer klimatanpassad. 

Läs hela pressmeddelandet här.