6,5 miljoner till utveckling av ligninbaserade idéer
Robert Gustavsson, projektledare på RISE, är en av flera på LignoCity som arbetar för att öka användningen av lignin för att skapa hållbara produkter.

6,5 miljoner till utveckling av ligninbaserade idéer

Publicerat 14 januari, 2021

Insatserna för att främja gröna innovationer växlar nu upp ännu ett steg i Värmland. Med hjälp av drygt 6,5 miljoner kronor ska hållbara idéer, som kan utvecklas med hjälp av skogsmaterialet lignin, få en skjuts framåt.

– Det känns jättebra. Nu kan testbädden LignoCity i Bäckhammar fortsätta att utvecklas för att främja hållbara lösningar och förhoppningsvis bidra till den regionala attraktionskraften, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE.

Skogsmaterial med stor potential

LignoCity är en testanläggning som utvecklar lignin, ett material som enklast kan beskrivas som skogens naturliga klister. Ungefär en tredjedel av träden består av det.

Vid massaproduktionen vid papper- och massabruk separeras ligninet från cellulosan för att eldas upp och skapa grön energi. Ligninets potentiella värde är dock mycket större vid förädling. Det kan till exempel användas för att tillverka bioplast, biodrivmedel, brandskydd, smaksättare, batterier och kolfiber. Men än krävs vidareutveckling och företag som vill använda sig av lignin.

Projektet LignoCity2.0 har bland annat arbetat för just detta – att främja utvecklingen av lignin genom att stötta innovatörer och företag. Nu inleds ett nytt kompletterande projekt som lägger ytterligare krut på detta och lite till.

Bidrar till den gröna omställningen

Den 1 januari gick startskottet för det tvååriga projektet LignInnovation.

– Man kan säga att projektet fokuserar på tre delar. För det första ska vi hitta internationella idébärare. För det andra ska vi stötta fler produktionspiloter att gå hela vägen. Sist men inte minst ska testbädden anpassas till samhällsutvecklingen som är en följd av corona genom utökad digitalisering, berättar Robert Gustavsson.

I projektet samarbetar Paper Province, RISE och Närsam (Kristinehamns näringslivssamverkan) för att stärka det regionala näringslivet inom skoglig bioekonomi. Ambitionen är att främja den gröna omställningen och att öka regionens och ligninets attraktionskraft för små-och medelstora företag i branschen.

Projektet som beviljats drygt 6,5 miljoner kronor finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektdeltagarna och ett flertal lokala aktörer.