Smart och miljövänlig separationsteknik av biomassa
Lixeas pilot plant is located at LignoCitys premises. In the picture: Krisztina Kovacs-Schreiner, CEO, and Jannica Ivarsson, COO.

Smart och miljövänlig separationsteknik av biomassa

Publicerat 5 maj, 2022

Lixeas process för separation av biomaterial kan både minska den fossila oljeanvändningen och förlänga livscykeln av produkter och material. Vid invigningen den 24 maj ska deras pilotanläggning stå klar och ett nytt steg i utvecklingen av deras unika process kan inledas.

Vid Lixeas pilotanläggning, söder om Kristinehamn, utvecklas en ny metod för att med hjälp av flytande salt, dela upp biomaterial till deras huvudbeståndsdelar. Det kan handla om allt från rester från ris- och spannmålsodlingar till flis och sågspån, som bryts ner till cellulosa och lignin. Råvarorna som skapas kan sedan användas för att tillverka exempelvis papper, förpackningsmaterial, biokompositer och nanocellulosa.

– Piloten är i full gång att sättas i drift. Till invigningen ska den vara drifttagen och redo för biomassaproduktion, säger Jennica Ivarsson, COO på Lixea.

Men innan det är dags för full produktion ska fler bitar på plats.

– Först ska vi få till en drift som vi känner oss trygga med. Vi kommer att börja använda processen på sågverksflis från gran, det är det som vi hittills har jobbat mest med.

Nyfiken marknad

Ur Lixeas process utvinns främst cellulosa, kanske mest känt för användning vid papperstillverkning, samt lignin som kan beskrivas som skogens naturliga klister och det ämne som binder fibrer och ger växter sin styrka. Båda materialen har ett brett användningsområde.

– I första hand ser vi att cellulosan från vår process kommer att användas vid framställning av förpackningsmaterial eller som ingångsmaterial till bioetanol och socker. På ligninsidan är marknaden ganska ung än, förutom inom tillverkning av asfalt där användningen av lignin kanske har kommit som längst.

Oavsett ser den framtida marknaden för Lixeas process ljus ut.

– Det finns många som är intresserade både på cellulosasidan och ligninsidan. Intresset ligger både kring produkterna och processen som helhet. Det känns jättelovande, säger Jennica.

Men innan intressenterna kan använda processen ska den finslipas.

– Under det kommande halvåret ligger mycket fokus på att få i gång processen, att vara i drift. Att ta prover och analyser. Nästa steg är att titta närmare på hur kan vi skala upp samt att hitta investerare och samarbetspartners.

Invigningen samlar stöttepelare

När du startar ett företag är det viktigt med rätt kontakter. Detta har inte varit något undantag för Lixea.

– Vi har behövt hjälp i många olika frågor. Dels är vi relativt få i och med att vi är ett startupföretag, dels behöver vi hitta lösningar snabbt för att nå våra mål på utsatt tid. Då är nätverk superviktiga och jag upplever att det i Värmland finns en genuin vilja att hjälpa till.

Flera av dem som på ett eller annat vis funnits med och stöttat Lixea på utvecklingsresan kommer att delta under invigningen den 24 maj.

– Vi ser fram emot invigningen och att få hit de som har varit med och stöttat oss längs vägen.