hero background

Skapa hållbara produkter av lignin

Oavsett om du har en idé eller produkt att utveckla kan LignoCity hjälpa till. Med ett stort kontaktnät erbjuder vi vägar till nödvändiga resurser så som kunskap, verkstäder, industrigolv, anläggningar och finansiering. Med dina tankar och våra resurser kan vi bidra till hållbara lösningar med hjälp av skogsråvaran lignin.

Ta en rundtur i LignoCity

Lär dig mer om lignin och upptäck alla möjligheter som LignoCity erbjuder tillsammans med RISE - Research Institutes of Sweden. Vill du få en kort introduktion till lignin börjar du i Skogen. Vill du direkt se fabriken och lokalerna börjar du i Fabriken.