Idé eller befintlig produkt?

- Vi hjälper dig vidare

Med ett stort kontaktnät och kunnande kan LignoCity2.0 leda dig till rätt personer och kompetens. Vi kan erbjuda vägar till nödvändiga resurser så som verkstäder, industrigolv, anläggningar och finansiering. Med lignin vill vi skapa miljövänliga, ekonomiskt gynnsamma lösningar.

Läs mer
GO

Med GO förverkligas din produkt

- Nå snabbt ut på marknaden

Att gå från en innovativ tanke till faktiskt produkt är normalt sett svårt, riskfyllt och tidskrävande. Men med rätt kompetens, kontakter och lättillgängliga tekniska resurser kan man korta ner vägen, kostnaderna och risken avsevärt. För att lyckas har vi skapat GO.

Läs mer om GO