Skapa hållbara produkter av lignin

Oavsett om du har en idé eller färdig produkt att utveckla kan vi hjälpa till. Med ett stort kontaktnät erbjuder vi vägar till nödvändiga resurser så som kunskap, verkstäder, industrigolv, anläggningar och finansiering. Vårt mål är att bidra till hållbara lösningar med hjälp av skogsråvaran lignin.

Läs mer
GO

Vi hjälper dig nå marknaden

Att gå från en innovativ tanke till faktiskt produkt är normalt sett svårt, riskfyllt och tidskrävande. Men med rätt kompetens, kontakter och lättillgängliga tekniska resurser kan man korta ner vägen, kostnaderna och risken avsevärt. För att lyckas har vi skapat GO.

Läs mer om GO