Testbädd

Öppen testbädd med stora möjligheter

LignoCity är en öppen testbädd där företag kan utveckla och skala upp teknik som förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material. Den ligger intill papper- och massabruket Nordic Paper i Bäckhammar som förser anläggningen med råmaterial.

På LignoCity finns teknik för att separera lignin och kunskap för att förädla det genom olika processer. Anläggningen etablerades redan 2006 av Innventia för att demonstrera LignoBoost-processen som ägs av Valmet. Idag används anläggningen för att utveckla ligninets möjligheter och ge företag, universitet och innovatörer med fler, möjlighet att utforska lignin.

LignoCity är en av få testbäddar i världen med tillräckliga resurser för uppskalning.

Vi erbjuder industrigolv och kompetens

Anläggningen i Bäckhammar är bemannad av kompetent personal som kan hjälpa till med utvecklingen av ligninprodukter. Dessutom finns teknisk utrustning i form av ett helt industrigolv att tillhandahålla. Utöver det samverkar LignoCity med flera företag inom bland annat forskning, innovations- och företagsutveckling som kan bistå med kompetens och tekniska resurser. Genom testbädden och kontakterna knyta till den finns en världsunik möjlighet till utveckling av miljövänliga produkter av lignin.

Så får du tillgång till LignoCity

Har du en idé du vill undersöka eller produkt att utveckla baserad på lignin? Då kan vi hjälpa dig. Projektet LignoCioty2.0 arbetar strategiskt för att korta ner vägen från idé till marknad. Så kontakta vår projektledare för att prata mer om hur vi kan tillgodose just dina behov.