Aktuella projekt

Projekt

LignoCity drivs och ägs av RISE, Research Institutes of Sweden. Men i arbetet för att utveckla anläggningen och för att få fler att känna till möjligheterna med lignin drivs testbädden även av projekt. Just nu pågår projektet LignInnovation.

LignInnovation

För att främja utvecklingen, användningen och innovationer kopplade till skogsmaterialet lignin, arbetar LignInnovation för att nå ut internationellt och fånga upp så många idébärare som möjligt för att stötta dem med produktutveckling kopplat till lignin. En stor vikt läggs på digitalisering för att nå ut.

Projektet LignInnovation arbetar också för att få fler idébärare att hitta till LignoCity för att utveckla sina idéer, bygga pilotanläggning och på sikt utveckla sin verksamhet. Projektet ska demonstrera Värmland och LignoCity som den attraktiva plats för utveckling av innovationer som den är.

Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB

Projektdeltagare: RISE, Paper Province och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn)

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer