Utökat stöd för innovativa småföretag

Utökat stöd för innovativa småföretag

Publicerat 10 oktober, 2023

Lignin For Future är ett treårigt projekt som startade i januari 2023. Syftet är att att öka möjligheterna för innovativa små och medelstora företag (SMF) inom bioekonomi att växa och genomföra sina idéer – gärna kopplat till råvaran lignin. 

LignoCitys befintliga erbjudande breddas tack vare en investering i en tork för biomassa i testanläggningen i värmländska Bäckhammar. Investeringen förväntas leda till att flera SMF:er och innovativa startup-företag, genom forskning och innovationsinsatser kopplade till den nya utrustningen, ska kunna utvecklas och bidra till klimatomställningen. 

Utökat regionalt samarbete stöd för start-ups 

Inom projektet utvecklas samtidigt det regionala samarbetet i det innovationsstödssystem som är kopplat till LignoCity.  

– Projektets övergripande mål är att få fler innovativa startup-företag till regionen, säger Katarina Ohlsson, projektledare för Lignin for Future på RISE. Genom samarbeten som involverar flera parter kan vi bidra till att stärka företagens kompetens, entreprenörskap och förmåga att genomföra klimatomställningen.  

Stöd i allt från idé till produktion

Genom projektet Lignin For Future blir LignoCity ett centrum till nytta för utvecklingen av regionen. Torkat lignin är en förutsättning för nå produkter såsom bioplaster, bitumen för asfalt, fogmassor, och energilagringsmaterial m.m.  

LignoCity är i dag den enda anläggningen i världen som erbjuder en öppen, flexibel infrastruktur som kan producera skräddarsydda sulfatligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter (ca 1 ton/h) för uppskalning av olika förädlingsmöjligheter. Vi erbjuder stöd hela vägen – från först bara nyfiken på lignin, till att ett företag och en produktion etableras. LignoCity kan leverera råvara till produktionen under företagets initiala utvecklingsfas till kommersiell produktion.