LignoCity uppmärksammas i portugisisk tv

LignoCity uppmärksammas i portugisisk tv

Publicerat 11 maj, 2021

Från Lissabon till Stockholm. Så heter programserien på portugisiska tv-kanalen RTP som i ett avsnitt uppmärksammar innovationskraften i Värmland genom bland annat LignoCity och Paper Province.

I intervjuer med bland annat Maria Ölmhult, projektledare för Lignocity och Paul Nemes, vice vd på Paper Province, får tittarna höra om hur samverkan, EU-medel och den skogliga bioekonomin bidrar i övergången till det fossilfria samhället. I inslaget lyfts industriell träbyggnation och uppskalning av industriella restströmmar som lignin och sågspån som särskilda styrkor.

– Det vi vill göra är att använda råmaterialet – trä, skogen – på bästa möjliga sätt. För att gå från ett fossilbaserat samhälle till ett fossilfritt. Vi försöker stimulera innovation och stötta samt utmana våra företag att utveckla nya, smarta, gröna produkter, tjänster och material, säger Paul Nemes i inslaget.

De pågående, EU-finansierade projekt som uppmärksammas i inslaget är Lignocity 2.0, Bioinno och Indbygg.

Se programmet här.